B&W besluitenlijst 9 januari 2017

Bekijk de Bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 9 januari

1. Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

2. Besluitenlijst B&W vergadering d.d. 03-01-2017

Afdeling: BV Support

Adviseur: A. Damen

Advies: voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

3. Concert Koninklijke Luchtmacht 20 mei 2017

Afdeling: BV AB

Adviseur: M. Smit

Advies: akkoord gaan met bijgevoegde opdracht

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

4. Wijziging Arbeidsvoorwaardenregeling Gemeente Venray

Afdeling: BV HRM

Adviseur: J. Hermans

Advies: 1.) Om de door het LOGA aangekondigde wijzigingen van de arbeidsvoorwaarden als gevolg van de circulaire van 31 mei 2016 (kenmerk U201600848) per 1 januari 2016 op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray (overeenkomstig bijlage 1). 2.) Om de in bijlage 2 opgenomen nieuwe integrale toelichtingen per 1 april 2016 onder intrekking van de huidige toelichtingen op te nemen in de gemeentelijke arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venray.

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

5. Agenda en annotatie voor het extra PHO Ruimtelijk Domein d.d. 10 januari 2016

Afdeling: CON

Adviseur: P. Huijs

Advies: instemmen met de annotatie van de agenda van het extra PHO Ruimtelijk Domein van 10 januari 2017

Openbaar: nee i.v.m. persoonlijke beleidsopvatting; intern beraad

Besluit: akkoord

6. Beslissing op bezwaar kapvergunning van Rossum

Afdeling: SDW GV

Adviseur: M. Jacobs

Advies: 1.) De uitspraak van de Rechtbank d.d. 17 november 2016 over te nemen. 2.) Een nieuwe en inhoudelijke beslissing nemen op het ingediende bezwaarschrift, strekkende tot het verlenen van een kapvergunning voor boom 1, zoals nader aangeduid op de bij dit besluit behorende situatietekening, waarbij een herplantplicht wordt verbonden die binnen een termijn van een jaar dient te zijn uitgevoerd. 3.) De vergunning voor boom 2 wordt geweigerd. 4.) Aan reclamant de gemaakte griffierechten proceskosten te vergoeden.

Openbaar: ja

Besluit: 1 t/m 4 akkoord

7. Subsidieverstrekking kindregelingen

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Schouren

Advies: 1.) Aan Stichting Leergeld Venray een periodieke subsidie van € 72.500,- te verlenen voor het jaar 2017. 2.) Aan Jeugdsportfonds Venray een periodieke subsidie van € 70.000,- te verlenen voor het jaar 2017. 3.) Aan Jeugdcultuurfonds Venray een periodieke subsidie van € 20.000 te verlenen voor het jaar 2017. 4.) De benoemde subsidiebedragen ten laste te brengen van de hiervoor beschikbare middelen binnen het armoedebeleid. 5.) Vanaf 1 januari 2017 beleidsregel B095 ‘Kosten van sociaal culturele en educatieve activiteiten’ te wijzigen.

Openbaar: ja

Besluit: 1 t/m 5 akkoord

8. Overeenkomst exploitatie “Langstraat 45”

Afdeling: SDW RO

Adviseur: L. van Lieshout

Advies: 1.) aan te wijzen als exploitatiegebied in de zin van afdeling 6.4 Wro, het gebied zoals aangegeven op tekening nummer 201608311, d.d. 18 augustus 2016;. 2.) in te stemmen met bijgevoegde overeenkomst exploitatie “Langstraat 45 “.

Openbaar: ja, m.u.v. de bijlagen

Besluit: 1 en 2 akkoord

9. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2015

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: A. Saämena

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

10. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: A. Saämena

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord

11. Beroep tegen de afwijzing van het verzoek om kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: A. Saämena

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee i.v.m. bescherming van de privacy

Besluit: akkoord