B&W besluitenlijst 3 oktober 2016

Bekijk het overzicht Bijlagen Openbare Besluitenlijst B&W 3 oktober 2016

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: doorgenomen

2 Vaststelling notulen B&W vergadering d.d. 26-09-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Notulen B&W vergadering 26-09-2016 conform ontwerp vast te stellen.

Openbaar: nee

Besluit: akkoord

3 Raadsinformatiebrief VieCuri

Afdeling: Concern

Adviseur: R. Reijnders

Advies: Bijgevoegde raadsinformatiebrief verzenden aan de Gemeenteraad

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

4 Buitenlandse studiereis J. Loonen

Afdeling: BV Advies

Adviseur: M. Smit

Advies: 1) Vaststellen dat de studiereis van de LWV (Limburgse Werkgevers Vereniging) naar Leuven (België) een buitenlandse dienstreis in het gemeentelijk belang is. 2) Instemmen met het voornemen van wethouder Loonen tot deelname aan dit werkbezoek op 16 en 17 november 2016.

Openbaar: ja

Besluit: Wethouder Loonen neemt niet deel aan de beraadslaging. 1 en 2 Akkoord

5 Presentatie 2e Bestuursrapportage 2016

Afdeling: BV FP&C

Adviseur: G. Niessen

Advies: Kennisnemen van de presentatie zoals deze op 12 oktober 2016 gepresenteerd wordt in de commissie Werken en Besturen.

Openbaar: Openbaar, na informeren betrokkenen (12-10-2016)

Besluit: kennis van genomen

6 Parkeerbeleid aanwijzingsbesluit en beleidsregels

Afdeling: SDW CV

Adviseur: J. Beens

Advies: 1) Vaststellen van het aanwijzingsbesluit Parkeerverordening Venray 2016 en Parkeerbelastingverordening Venray 2016 2) Vaststellen van de beleidsregels parkeerontheffingen blauwe zone Venray 2016

Openbaar: ja

Besluit: 1 en 2 akkoord

7 Raadsinformatiebrief inzake motie B.V.V.’27

Afdeling: SDW FO

Adviseur: M. Geraets

Advies: In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

8 Vaststellen subsidie 2015 aan Stichting Peuterspeelzalen

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Hartong

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

9 Heidsepeelweg

Afdeling: SDW RO

Adviseur: L. van Lieshout / J. Kniest

Advies: instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja

Besluit: akkoord

10 Verzoek om een schadevergoeding

Afdeling: WWL VTH-ON

Adviseur: E. Smids

Advies: In te stemmen met het verzenden van bijgaande brief.

Openbaar: ja

Besluit: akkoord