B&W besluitenlijst 3 januari 2017

Bekijk de bijlagen bij de besluitenlijst van 3 januari 2017

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: Doorgenomen

 

2 Vaststelling notulen van de B&W vergadering van 19 december 2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Notulen B & W vergadering van 19 december 2016 conform ontwerp vast te stellen

Openbaar: Niet openbaar

Besluit: Akkoord

3 Beslissing op bezwaarschrift tegen het besluit tot toekennen tegemoetkoming in de planschade Allegrostraat 41 te Venray

Afdeling: SDW RO

Adviseur: P. Tullemans

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen (10 januari 2017)

Besluit: Akkoord

4 Ontwikkelovereenkomst Stichting Multifunctionele Accommodatie Venray

Afdeling: SDW C en V

Adviseur: R. Blaauw

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen

Besluit: Akkoord