B&W besluitenlijst 18 januari 2017

Bijlagen bij besluitenlijst 18 januari 2017

1. Voorstel inzake KCJ

Afdeling: C

Adviseur: R. Reijnders

Advies: 1) Intrekken vastgesteld raadsvoorstel d.d. 17-01-2017. 2) Instemmen met het gewijzigde raadsvoorstel.

Openbaar: ja, na informeren betrokken op 19-01-2017

Besluit: 1 en 2 akkoord

Via Griffie naar Cie Leven en Raad