B&W besluiten 28 november 2016

Besluiten die het college nam op 28 november 2016

Bekijk de bijlagen

1 Uitnodigingen

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Voor kennisgeving aannemen

Openbaar: nee

Besluit: Doorgenomen

2 Vaststelling notulen B&W vergadering van 21-11-2016

Afdeling: BV Support

Adviseur: J. Kusters

Advies: Notulen B&W vergadering 21-11-2016 conform ontwerp vast te stellen

Openbaar: nee

Besluit: Akkoord

3 ICT-beveiligingsassessment DigiD

Afdeling: BV I&A

Adviseur: J. Frencken

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: nee, ivm besluiten die de veiligheid van de Staat kunnen schaden en - het voorkomen van onevenredige bevoor- of benadeling van anderen die bij de aangelegenheid zijn betrokken

Besluit: Akkoord

4 Agenda en annotatie voor het PHO Ruimtelijk Domein van

30 november 2016

Afdeling: Concern

Adviseur: P. Huijs

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: nee

Besluit: Akkoord

5 Voortgang samenwerking Venlo-Venray-Weert-Roermond

Afdeling: Concern

Adviseur: M. van den Beuken

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: na informeren betrokkenen (01-12-2016)

Besluit: Akkoord

6 Agenda en annotatie voor de vergadering van het algemeen bestuur Omnibuzz van 30 november 2016

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Boon

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: nee, ivm persoonlijke beleidsopvatting, intern beraad

Besluit: Akkoord

7 Aanwijzing straatcoaches als toezichthouders

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. Janssen

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen (01-12-2016), met uitzondering van de bijlage 'verklaring'

Besluit: Akkoord

8 Onderzoek onderwijsbehoefte noordwest

Afdeling: SDW MO

Adviseur: G. Last

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Openbaar, na informeren betrokkenen (01-12-2016)

Besluit: Akkoord

9 Deelname regresovereenkomst 2017 (Wmo)

Afdeling: SDW MO

Adviseur: E. Merlo

Advies: Aan de regresovereenkomst 2017 deel te nemen.

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

10 Beantwoording vragen fractie SP

Afdeling: SDW MO

Adviseur: M. van den Hoek

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen (01-12-2016)

Besluit: Akkoord

11 Ontwerpbestemmingsplan  ‘Herziening Deelgebieden

Venray’

Afdeling: SDW RO

Adviseur: P. Tullemans

Advies: 1) Besluiten geen inspraak te verlenen op het bestemmingsplan ‘Herziening Deelgebieden Venray’ (NL.IMRO.0984.BP15017-on01). 2) In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Deelgebieden Venray’ (NL.IMRO.0984.BP15017-on01) en het in procedure brengen daarvan.

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

12 Herdenkingsbomen

Afdeling: SDW G en V

Adviseur: R. Hoeymakers

Advies: 1. Het vaststellen van richtlijnen en spelregels rondom herdenkingsbomen, 2. Deze richtlijnen en spelregels opnemen in het addendum TOR 2015 Herdenkingsbomen

Openbaar: ja

Besluit: Akkoord

13 Annotatie businessplan Roekenbosch 

Afdeling: SDW FO

Adviseur: M. Geraets

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: Niet openbaar, ivm economische of financiële belangen van de ondernemer

Besluit: Akkoord

14 Handhavingsverzoeken

Afdeling:WWL VTH O

Adviseur: G. Zoet

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja, na informeren betrokkenen (01-12-2016) met uitzondering van bijlage 2, 3 en 4 ivm privacy

Besluit: Akkoord

15 Traject Roekenbosch

Afdeling: SDW FO Adviseur:

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel.

Openbaar: nee, in verband met economische of financiële belangen van de ondernemer

Besluit: Akkoord

16 Beroep tegen de afwijzing van het verzoek kwijtschelding gemeentelijke belastingschuld 2015/2016

Afdeling: WWL B WOZ

Adviseur: C. Gerrats

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: nee, ivm bescherming van de privacy

Besluit: Akkoord

17 Ondertekening subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten onderzoek herbestemming gebouwde monumenten St. Anna

Afdeling: SDW MO

Adviseur: P. Schoenmakers

Advies: Instemmen met bijgevoegd voorstel

Openbaar: ja na informeren betrokkenen.

Besluit: Akkoord