Burgerinitiatief

Wilt u een eigen onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dit doet u met het burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners om een onderwerp op de agenda van de raad te plaatsen. Het kan bijvoorbeeld gaan over een wens of probleem van uw dorp of buurt.

Spelregels

  • U mag zelf het onderwerp kiezen. Dit moet wel een thema zijn waar de gemeenteraad over gaat.
  • Minstens honderd inwoners van 18 jaar of ouder steunen het initiatief.
  • Het initiatief kan geen melding, klacht, bezwaar of zienswijze zijn.
  • Kijk in de Verordening burgerinitiatiefexterne-link-icoon voor de exacte spelregels.

Burgerinitiatief indienen

Vul onderstaand formulier in. In de bijlage verzamelt u de handtekeningen van ondersteuners van het initiatief.

Verzoek en ondersteuningsverklaringen burgerinitiatiefvoorstel

Stuur het formulier naar:

Gemeente Venray
t.a.v. de burgemeester
Postbus 500
5800 AM Venray

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met de raadsgriffie via (0478) 52 33 33 of via griffie@venray.nl.

Na het indienen

De raad kijkt of het initiatief voldoet aan alle regels. Als dat het geval is, behandelt de gemeenteraad het onderwerp in de raadsvergadering. U kunt als indiener het voorstel toelichten in de raad. Uiteindelijk beslist de raad wat er gedaan wordt met het voorstel.