Burgerinitiatief

Wilt u een eigen onderwerp in de gemeenteraad laten behandelen? Dit doet u met het burgerinitiatief. Een burgerinitiatief is een voorstel van inwoners om een onderwerp op de agenda van de raad te plaatsen. Het kan bijvoorbeeld gaan over een wens of probleem van uw dorp of buurt

Spelregels

  • U mag zelf het onderwerp kiezen. Dit moet wel een thema zijn waar de gemeenteraad over gaat
  • Ten minste 100 inwoners van 18 jaar of ouder steunen het initiatief
  • Het initiatief kan geen melding, klacht, bezwaar of zienswijze zijn
  • Kijk in de Verordening burgerinitiatief voor de exacte spelregels

Burgerinitiatief indienen

Vul onderstaand formulier in. In de bijlage verzamelt u de handtekeningen van ondersteuners van het initiatief.

pdf Verzoek_en_ondersteuningsverklaringen_burgerinitiatiefvoorstel (PDF, 262.69 KB)

 

Stuur het formulier naar:

Gemeente Venray
t.a.v. de burgemeester
Postbus 500
5800 AM Venray

Heeft u hier vragen over? Neem contact op met de raadsgriffie via (0478) 52 33 33 of via griffie@venray.nl.

Na het indienen

De raad kijkt of het initiatief voldoet aan alle regels. Als dat het geval is, behandelt de gemeenteraad het onderwerp in de raadsvergadering. U kunt als indiener het voorstel toelichten in de raad. Uiteindelijk beslist de raad wat er gedaan wordt met het voorstel.