Burgemeester Leontien Kompier

Waarnemend burgemeester Leontien Kompier

Contact

Telefoon

(0478) 52 33 33

E-mail

leontien.kompier@venray.nl

Burgemeester uitnodigen

Uitnodigen voor een evenement

Journalisten/media kunnen contact opnemen via:

Portefeuille Algemeen bestuur en Veiligheid

Thema's:

 • Algemeen Bestuur
 • Openbare Orde & Integrale Veiligheid (bijv. ondermijning, coffeeshopbeleid, RIEC)
 • Wettelijke taken en de daaraan gekoppelde overleggen
 • Drank- en Horecawet
 • Regionale en Euregionale Samenwerking
 • Bestuurlijke Coördinatie, Kabinet, Representatie
 • Verkiezingen
 • Integriteit
 • C-evenementen zoals: Kermis Venray, Jera, Carnaval
 • Basis Registratie Personen/huwelijken

Nevenfuncties voortvloeiend uit het burgemeesterschap:

 • Lid regiegroep Wvggz Noord- en Midden Limburg
 • Portefeuillehouder Zorgfraude en hiermee opdrachtgever voor het project Zorgfraude en het bijbehorende expertteam (RIEC)
 • Lid Algemeen bestuur veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid bestuurscommissie veiligheid van de Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Vereniging Nederlandse Gemeenten; commissie bestuur en veiligheid
 • Lid vereniging Limburgse gemeenten
 • Lid burgemeesterskring
 • Lid Regionaal bestuur politieregio Limburg
 • Voorzitter driehoek basiseenheid Venray-Gennep
 • Lid commissie Openbare Orde, veiligheid en gezondheid Euregio Rijn-Maas Noord
 • Lid regionaal burgemeestersoverleg Regio Venlo
 • Lid Provinciale/Limburgse Regietafel vluchtelingen en integratie
 • Lid M50, middelgrote gemeenten
 • Lid Ledenvergadering Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Dagelijks Bestuur Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Commissie Openbare Orde en veiligheid Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid Commissie INTERREG Euregio Rijn-Maas-Noord

Niet voortvloeiend uit het burgemeesterschap:

 • Vanuit VNG: Lid Landelijke Regietafel vluchtelingen en integratie
 • Voorzitter maatschappelijke adviesraad Staatsbosbeheer

Vervanging:

Burgemeester Leontien Kompier wordt in geval van verhindering of afwezigheid vervangen door Wethouder Jan Jenneskens.