Burgemeester Hans Gilissen

Burgemeester Hans Gilissen

Portefeuille

Algemeen bestuur, Veiligheid en Juridische Zaken

Thema's:

 • Algemeen Bestuur
 • Openbare Orde & Integrale Veiligheid (ondermijning)
 • Wettelijke taken en de daaraan gekoppelde overleggen
 • RIEC
 • Drank- en Horecawet
 • Regionale en Euregionale Samenwerking
 • Bestuurlijke Coördinatie, Kabinet, voorlichting en representatie
 • Verkiezingen
 • Integriteit
 • Coffeeshopbeleid
 • Cameratoezicht
 • Commissie Bezwaar en Beroep
 • Algemene Juridische Zaken
 • Viering 75 jaar bevrijding

   

Hans Gilissen (PvdA) is sinds 2010 burgemeester van Venray. Daarvoor was hij burgemeester van Laarbeek.

Contact

Telefoon: (0478) 52 33 33
E-mail: Hans.Gilissen@venray.nl

Volg Hans Gilissen op Twitter: @HansGilissen

Nevenfuncties

Voortvloeiend uit het burgemeesterschap van Venray:

 • Lid Algemeen bestuur Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Bestuurscommissie Veiligheid van de Veiligheidsregio Limburg Noord
 • Lid Burgemeestersoverleg Politieregio Limburg
 • Voorzitter driehoek basiseenheid Venray
 • Voorzitter Provinciale stuurgroep implementatie Burgernet
 • Voorzitter Provinciale stuurgroep verwarde personen
 • Lid Commissie Fraudebestrijding Zuid-Oost Nederland
 • Lid Landelijke Stuurgroep Informatievoorziening (adviesgroep Nationaal Veiligheidsberaad)
 • Voorzitter jury Ondernemersprijs Venray
 • Lid DB Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid ALV Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Voorzitter commissie Interreg Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid commissie Openbare Orde, Veiligheid en Gezondheid Euregio Rijn-Maas-Noord
 • Lid regionaal burgemeestersoverleg Regio Venlo
 • Bestuurslid Nederlands Genootschap van Burgemeesters (tot 31.3.2019)
 • Bestuurslid Vereniging Limburgse Gemeenten
 • Voorzitter Raad van Toezicht van Bosgroep Zuid-Nederland
 • Beschermheer Venray in Dialoog
 • Bestuurslid Stichting Wilhelmina Sangers-Cultuurprijs
 • Beschermheer Venrays Mannenkoor

Niet voortvloeiend uit het burgemeesterschap van Venray:

 • Bestuurslid stichting Dialectwoordenboek gemeente Gennep
 • Ere-commissaris Koninklijke Harmonie O&U, Beek en Donk
 • Voorzitter Raad van Toezicht De Combinatie Eindhoven (jeugdzorg) (tot 1.7.2019)*
 • Ambassadeur Match voor Vrijwilligers
 • Commissaris Limgroup BV

* Bezoldigd, inkomsten vloeien terug in de gemeentekas