Bronzen Waarderingspenning voor Jan Nelissen

Publicatiedatum: 
5 nov 2019
Burgemeester Hans Gilissen heeft de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray uitgereikt aan Jan Nelissen (59), bij gelegenheid van zijn afscheid van het Dorpsradenoverleg op 4 november.

Jan heeft zich zijn hele leven ingezet voor het Oirlose verenigingsleven. Als kind speelde hij voetbal bij DIS. Hij groeide binnen de vereniging door naar jeugdleider en had door de jaren heen diverse functies. Daarnaast was hij als prins, vorst en voorzitter jarenlang betrokken bij Vastelaoves Vereniging De Spurriemök. Enkele jaren geleden was Jan actief bezig met het werven van leden voor het Sint Antoniusgilde, dat ten onder dreigde te gaan door het lage ledenaantal.

Dorpsraad

Jan is in 2006 lid geworden van de dorpsraad Oirlo. De portefeuilles groen en wandelpaden vielen onder zijn aandachtsgebied. De boom op het Hofplein had heel wat voeten in de aarde, maar Jan gaf niet op totdat er een prachtig exemplaar stond. Binnen het dorp legde Jan zijn oor altijd goed te luister. Al snel werd hij benoemd tot voorzitter van de dorpsraad en in die hoedanigheid trad hij ook toe als lid van het overkoepelende Dorpsradenoverleg (DRO).

Sinds 2018 was hij interim-voorzitter van het DRO. Jan was er een belangrijke spil, zeker als het over woningbouw ging. Nu Jan stopt bij de dorpsraad en DRO, stopt hij niet met actief bezig te zijn met de leefbaarheid van Oirlo. Hij gaat nu de kar trekken voor MFC Oirlo en het WoZoCo. Een mooie nieuwe uitdaging, waarbij Jan toch betrokken blijft bij de (sociale huur-) woningbouw en de leefbaarheid in Oirlo.

Het college van burgemeester en wethouders wil Jan Nelissen hiervoor bedanken en heeft hem daarom de Bronzen Waarderingspenning van de gemeente Venray toegekend.