Briefadres

Heeft u geen woonadres? Bijvoorbeeld omdat u in een instelling woont? Dan kunt u zich inschrijven op een briefadres

Waar kunt u een briefadres kiezen?

Een briefadres kan het adres van een familielid, vriend of kennis zijn. Dit mag in heel Nederland zijn. Het briefadres hoeft niet in de gemeente te zijn waar u voor het laatst een woonadres had. U dient de aanvraag in bij de gemeente van het briefadres. 

De bewoner van dit adres moet schriftelijk toestemming geven. Ook moet hij of zij er voor zorgen dat de post u persoonlijk bereikt. Het is daarom niet mogelijk om een briefadres te hebben op een postbus of bij een bedrijf.

Als u op een camping verblijft of een ander tijdelijk verblijfadres heeft, dan geldt dit als uw woonadres en bent u verplicht u op dit adres in te schrijven.

Informatie voor hoofdbewoner

Twijfelt u als hoofdbewoner of u toestemming wilt geven voor het opgeven van uw adres als briefadres? Bijvoorbeeld omdat u niet weet wat de gevolgen zijn voor uitkering, huurtoeslag of belastingen. U kunt het beste advies inwinnen bij de betreffende instantie (bijvoorbeeld UWV of Belastingdienst) voordat u toestemming geeft.

Briefadres aanvragen

Om een briefadres aan te vragen, belt u met ons Klantcontactcentrum via (0478) 52 33 33.

In aanmerking komen voor briefadres

  • u verblijft in een instelling (zorginstelling, of detentie)
  • u verblijft korter dan 8 maanden in het buitenland (verblijft u langer dan 8 maanden in het buitenland, dan dient u zich uit te schrijven naar het buitenland)

Uitzonderingsgevallen worden door de gemeente beoordeeld.

Bij een aanvraag voor een briefadres onderzoekt de gemeente of u inderdaad geen woonadres hebt. U moet dan ook vermelden waarom u een briefadres aanvraagt. Kan iemand zelf geen briefadres aanvragen? Dan kan een familielid of curator dit doen.

Kosten

Het opgeven van een briefadres is gratis.