Breed palet aan functies in Annapark

Publicatiedatum: 
10 jul 2019
Het bestemmingsplan voor het Annapark is klaar. Het park biedt in de nabije toekomst ruimte aan een breed palet aan functies. Monumenten en karakteristieke gebouwen blijven behouden. En het park blijft toegankelijk voor wandelaars en fietsers.

Het plan is geen dichtgetimmerd stuk. “Dat kan ook niet”, zegt wethouder Martijn van der Putten. “We hebben het niet over een uitbreidingslocatie, maar over een langjarige en organische gebiedsontwikkeling, waar bij het programma nog niet definitief vastgesteld kan worden.” Volgens Van der Putten is in het plan de optimale balans gevonden tussen het belang van de eigenaar, Renschdael Groep, en het publieke belang van de gemeente Venray en zijn inwoners. “Het plan is in goede samenwerking tot stand gekomen. Ik ben trots op het resultaat, waar ik voor 100% achter sta.”

Maximaal 178 woningen

Het bestemmingsplan maakt veel verschillende functies mogelijk: van wonen met (63) en zonder zorg (maximaal 115), kantoren, horeca, zorg en revalidatie, een hotel en recreatie, tot een streekwinkel en een brouwerijtje. Het park blijft toegankelijk voor wandelaars en fietsers en de Rijks- en gemeentelijke monumenten blijven in stand. Bovendien is er een regeling opgenomen voor de bescherming en het behoud van karakteristieke panden die niet op een monumentenlijst staan (Sancta Maria, St. Benoît, St. Bernhard, St. Vincent a Paulo en St. Jozef). De onafhankelijke Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit (ARK) krijgt daar ook een rol in.

Zienswijzen

De regeling voor de karakteristieke panden is opgenomen na het ontvangen van zienswijzen. In totaal ontving de gemeente zeven zienswijzen van inwoners. Andere aanpassingen gaan over de ontsluiting en de verkaveling van het noordelijk plandeel. In plaats van een rondweg op het terrein, komt er nu voor de bewoners van het noordelijk deel van Annapark een uitgang op de Overloonseweg. Hulpdiensten kunnen bij calamiteiten ook vanuit het noorden het park in.

Overeenkomst

Burgemeester en wethouders hebben niet alleen groen licht gegeven voor het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan voor het Annapark. Er is ook een overeenkomst gesloten met de Renschdael Groep waarin afspraken over kosten, toegankelijkheid, monumenten en groen zijn vastgelegd. Onder meer is een eenmalige bijdrage van € 4 ton (inclusief BTW) van de gemeente afgesproken. De bijdrage is bedoeld als tegemoetkoming voor de kosten die de eigenaar heeft om het park voor iedereen toegankelijk te houden. Samen met de bijdrage van het Rijk (€ 3,5 miljoen voor de restauratie van een deel van de Rijksmonumenten) en € 2 miljoen van de provincie (voor de restauratie van de gemeentelijke monumenten) vormt de € 4 ton van de gemeente de publieke bijdrage aan het project. “Met die eenmalige bijdrage garanderen we dat onze inwoners tot in lengte van jaren van het park kunnen genieten”, legt Martijn van der Putten uit. In totaal vraagt het Annapark tientallen miljoenen aan investeringen.

De gemeenteraad stelt het bestemmingsplan vast in de vergadering van 17 september.