Bodemverontreiniging of sanering melden

Bodemverontreiniging moet u melden. Controleer op verontreiniging voordat u gaat graven of grondwater gaat onttrekken of lozen. Meld de verontreiniging die u vindt. Hieronder leest u de benodigde stappen.

Wat u moet weten

Ga naar bodeminformatie opvragen en controleer of uw grond vervuild is. Als blijkt dat het terrein vervuild kan zijn, moet u bodemonderzoek laten doen door een milieuadviesbureau. Dit bedrijf stelt vast of inderdaad sprake is van bodemvervuiling en hoe ernstig deze is. De vervuiling is ernstig, als:

  • meer dan 25 m³ bodemvolume grond vervuild is boven interventiewaarde;
  • meer dan 100 m³ bodemvolume grondwater vervuild is boven interventiewaarde;
  • bij asbest boven de interventiewaarde is altijd sprake van een ernstig geval.

U moet het ook melden als u vervuilde grond tijdelijk uitneemt.

Melden

  • Ernstige bodemvervuiling en het saneren daarvan meldt u bij de Provincie Limburgexterne-link-icoon.
  • Eenvoudige saneringen die in korte tijd worden afgerond, meldt u via de BUS-regelingexterne-link-icoon bij de Provincie Limburg.
  • Historische, niet ernstige bodemverontreiniging meldt u bij de gemeente Venray met een (beperkt) plan van aanpak. Stuur deze op naar:

Gemeente Venray
Postbus 500
5800 AM Venray

Heeft u een omgevingsvergunning voor uw werkzaamheden, bijvoorbeeld bij nieuwbouw? Dan mag u pas beginnen met bouwen als het saneringsplan is goedgekeurd.