Bodemonderzoek

Bij bouwplannen of het wijzigen van een omgevingsplan is soms een bodemonderzoek nodig. In de Nota Bodembeheer staat aangegeven in welke situatie welk soort bodemonderzoek nodig is. Onder aan deze pagina zijn de bodemkwaliteitskaarten te downloaden die voor Venray van toepassing zijn.

Wat u moet weten

U kunt in onderstaand schema zien of en welk bodemonderzoek u moet doen. U kunt natuurlijk ook de gemeente om advies vragen. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u daar meer informatie over vinden in het Omgevingsloketexterne-link-icoon. Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen.

Bodemonderzoek uitvoeren

Het bodemonderzoek laat u uitvoeren:

Een bodemonderzoek is minimaal twee jaar geldig. Afhankelijk van het gebruik na het uitvoeren van het onderzoek, kan de geldigheid langer zijn. U mag niet zomaar onderzoek in de bodem doen als deze niet van u is. Is de grond van de gemeente? Dan moet u de gemeente om toestemming vragen.

Bodembeleid

Nota bodembeheer

In de Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029externe-link-icoon staat hoe de vijftien gemeenten in Noord-Limburg omgaan met bodemverontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond. De nota geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem.

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

  • De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de bodemkwaliteit binnen een bepaald gebied is aangegeven.
  • De bodemfunctieklassenkaart geeft de ligging aan van:
    • gebieden met de bodemfunctieklasse wonen;
    • gebieden met de bodemfunctieklasse industrie;
    • overige gebieden.

PFAS-Bodemkwaliteitskaart

Op de PFAS-Bodemkwaliteitskaart kunt u de kwaliteit van de bodem voor PFAS-stoffen opzoeken.