Bodemonderzoek

Wat u moet weten

U kunt in onderstaand schema zien of en welk bodemonderzoek u moet doen. U kunt natuurlijk ook de gemeente om advies vragen. Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u daar meer informatie over vinden bij het Omgevingsloket. Hier kunt u ook een check doen of een aanvraag indienen.

pdf Schema bodemonderzoek (PDF, 36.83 KB)

Bodemonderzoek uitvoeren

Het bodemonderzoek laat u uitvoeren:

  • Door een erkend en gecertificeerd bedrijf of adviesbureau. Deze kunt u vinden op de website van Rijkswaterstaat
  • Volgens NEN 5725, NEN 5740, NEN 5707 en/of NEN 5897

Een bodemonderzoek is minimaal 2 jaar geldig. Afhankelijk van het gebruik na het uitvoeren van het onderzoek kan de geldigheid langer zijn. U mag niet zomaar onderzoek in de bodem doen als deze niet van u is. Is de grond van de gemeente? Dan moet u de gemeente om toestemming vragen.

Bodembeleid

Nota bodembeheer

In de Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 staat hoe de 15 gemeenten in Noord-Limburg omgaan met bodemverontreiniging en welke mogelijkheden er zijn voor het toepassen en hergebruiken van grond. De Nota geeft regels en richtlijnen voor iedereen die bij het voorbereiden van projecten of het uitvoeren van bodemwerken rekening moet houden met de kwaliteit van de bodem.

Bodemkwaliteitskaart en Bodemfunctieklassenkaart

  • De bodemkwaliteitskaart is een kaart waarop de bodemkwaliteit binnen een bepaald gebied is aangegeven.
  • De bodemfunctieklassenkaart geeft de ligging aan van:
    • gebieden met de bodemfunctieklasse wonen
    • gebieden met de bodemfunctieklasse industrie
    • overige gebieden
pdf Bodemfunctieklassenkaart en bodemkwaliteitskaart regio Limburg-Noord (PDF, 48.87 MB)

 

PFAS-Bodemkwaliteitskaart

Op de PFAS-Bodemkwaliteitskaart kunt u de kwaliteit van de bodem voor PFAS-stoffen opzoeken.

pdf PFAS-bodemkwaliteitskaart regio Limburg Noord (PDF, 30.13 MB)