Blitterswijck klimaatadaptatie

Bijna alle wegen in Blitterswijck worden tijdens het project Klimaatadaptatie Blitterswijck vernieuwd. Met de aanleg van een infiltratieriool wordt niet alleen de wateroverlast opgelost, maar ook de verdroging van de bodem.

Klimaatadaptatie in fases

De werkzaamheden zijn gestart in het tweede kwartaal van 2019 en worden in fasen uitgevoerd. In overleg met de bewoners is per fase een ontwerp gemaakt. De eerste vijf fases zijn afgerond. Fase 6 is vanaf 19 juni in uitvoering. Het gehele project duurt naar verwachting tot medio 2024.

Fase 6 – in uitvoering

Fase 6 is de laatste fase van het project Klimaatadaptatie Blitterswijck. Het omvat de Oude Heerweg, Ooijenseweg en Beeteweg, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom. Een groot gedeelte van de Ooijenseweg is in 2020, als gevolg van herstelwerkzaamheden van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen/Wanssum, al gereconstrueerd.

Planning

Op 25 juli 2022 vond een inloopavond plaats in gemeenschapshuis De Zaal waarop het ontwerpvoorstel is gepresenteerd. Het ontwerp wordt nu uitgewerkt voor realisatie. De planning van de werkzaamheden luidt:

 • Beeteweg (tijdelijk met asfalt): juni t/m september 2023
 • Ooijenseweg + Oude Heerweg (ten oosten van Beeteweg): september t/m december 2023
 • Oude Heerweg (ten westen van Beeteweg): januari t/m juli 2024
 • Beeteweg (definitieve bestrating): september t/m oktober 2025

De aanwonenden worden per fase geïnformeerd.

Wijzigingen in ontwerp

Naar aanleiding van de inloopavond van maandag 25 juli zijn de volgende wijzigingen in het gepresenteerde ontwerp van de Oude Heerweg, Ooijenseweg en Beeteweg doorgevoerd:

 • De ontworpen wegbreedte wordt verbreed waardoor voldoende ruimte is bij het passeren van zwaar verkeer (de bestaande weg wordt smaller). Tevens wordt het parkeren op de rijbaan beter mogelijk gemaakt.
 • Ter plaatse van de middengeleiders wordt de wegbreedte zo aangepast dat landbouwverkeer niet over de stoep hoeft te rijden.
 • In enkele middengeleiders blijkt door de noodzakelijke wegverbreding geen ruimte meer te zijn voor een blokhaagje. Daar is nu de keuze gemaakt voor een raster met klimplanten.
 • Tussen de Langstraat en de Beeteweg blijkt geen behoefte te zijn aan parkeervakken. Hierdoor is in het nieuwe ontwerp meer ruimte voor groen. Langs de kant van de weg kan worden geparkeerd.
 • Ook tussen de Jan Franssenstraat en de Kerkstraat komen de ingetekende parkeervakken te vervallen. Hier is onvoldoende ruimte om de parkeerplaatsen te realiseren. Tevens zorgen we hiermee voor een eenduidig beeld met parkeren langs de kant van de weg.  Meer groen naast de rijbaan én incidenteel parkeren op de rijbaan werkt snelheidsremmend.
 • De geplande wegversmalling ter hoogte van Ooijenseweg 6 komt te vervallen. Vrachtverkeer dat de bocht uitkomt en voorrang moet verlenen, blokkeert door zijn lengte de doorgang. Om diezelfde reden is een vorige versmalling in 2013 juist verwijderd. Daarnaast zou wachtend verkeer zich op de fietssuggestiestroken opstellen waardoor fietsers in de verdrukking kunnen komen.
 • Omdat het belangrijk is dat er een duidelijke overgang is naar het 30 km-gebied en omdat dat dus niet mogelijk is ter hoogte van Ooijenseweg 6, wordt de 30 km-zone verlengd tot de bebouwde komgrens op de brug.
 • De 30 km-entree op de brug wordt herkenbaar gemaakt door de realisatie van een snelheidsremmende maatregel.
 • De bestaande fietssuggestiestrook tussen de brug en Ooijenseweg 6 wordt verbreed om de aanwezigheid van de fietser meer te benadrukken.
 • De bebouwde komgrens in de Beeteweg was in het ontwerp per ongeluk 30 meter te ver buiten de bebouwde kom getekend, maar blijft waar die nu ligt.
 • Het ontworpen voetpad aan de zuidzijde langs de Beeteweg komt te vervallen. De getekende voetpaden aan de noordzijde worden verbonden met een halfverharding.

Vragen of meer informatie

Neem contact op met Ferry van Haarst via (0478) 52 37 64 of ferry.van.haarst@venray.nl.