Blitterswijck, klimaatadaptatie

Klimaatadaptatie in fases

 De werkzaamheden zijn gestart in het tweede kwartaal van 2019 en worden in fasen uitgevoerd. In overleg met de bewoners wordt per fase een ontwerp gemaakt. De eerste vier fases zijn afgerond. Fase 5 is in uitvoering en fase 6 wordt voorbereid. Het gehele project duurt naar verwachting tot medio 2024.

Kaart fases Blitterswijck Klimaatadaptatie

Uitleg klimaatadaptatie

pdf Uitleg klimaatadaptatie (PDF, 99.52 KB)

 

Hieronder kunt u de presentatietekeningen van fase 5 en 6 bekijken. 

Fase 5 - in uitvoering

Op maandag 4 april 2022 start de firma H.W.C. bv uit Horst met de aanleg van het infiltratieriool en de herinrichting van de Berkenstraat, Mgr. Martensstraat en de Jan Vissersstraat. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en duren naar verwachting tot medio juli. Ter plaatse van de werkzaamheden wordt de weg volledig afgesloten voor verkeer.

Planning wegafsluitingen

Berkenstraat

Maandag 4 april t/m woensdag 25 mei

Deel 1 Mgr. Martensstraat (vanaf de Berkenstraat)

Maandag 16 mei t/m vrijdag 24 juni

Deel 2 Mgr. Martensstraat en Jan Vissersstraat

Maandag 30 mei t/m vrijdag 15 juli

Dit betreft een planning en kan nog wijzigen.

Presentatietekeningen Fase 5

pdf Presentatietekening fase 5 Berkenstraat - Mgr. Martensstraat - Jan Visserstraat (PDF, 1.55 MB)

 

pdf Presentatietekening Dwarsprofielen (PDF, 724.5 KB)

 

Let op: De documenten hebben tijd nodig voor ze volledig geladen zijn.

Fase 6 - in voorbereiding

Fase 6 is de laatste fase van het project Klimaatadaptatie Blitterswijck en omvat de Oude Heerweg, Ooijenseweg en Beeteweg, voor zover gelegen binnen de bebouwde kom. Een groot gedeelte van de Ooijenseweg is in 2020, als gevolg van herstelwerkzaamheden van het project Gebiedsontwikkeling Ooijen/Wanssum, reeds gereconstrueerd.


 

Planning

De aanwonenden van deze fase zijn uitgenodigd om het ontwerpvoorstel in te zien tijdens een inloopavond op maandag 25 juli in gemeenschapshuis De Zaal tussen 19.00 uur en 21.00 uur. Na de inloopavond wordt het ontwerp uitgewerkt voor realisatie, waarna de werkzaamheden waarschijnlijk begin maart 2023 starten. De aanwonenden ontvangen daarover tegen die tijd meer informatie.

pdf 3e Bewonersbrief Fase 6 Blitterswijck (PDF, 105.19 KB)

 

Ontwerpvoorstel Fase 6

 

pdf Tekening Oude Heerweg (westelijk deel) (PDF, 4.02 MB)

 

pdf Tekening Oude Heerweg (oostelijk deel) en Ooijenseweg (PDF, 3.31 MB)


pdf Tekening Beeteweg (PDF, 2.89 MB)

 

pdf Overzicht dwarsprofielen (PDF, 821.86 KB)

 

Vragen of meer informatie

Neem contact op met Ferry van Haarst via (0478) 52 37 64 of ferry.van.haarst@venray.nl.