Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Wat u moet weten

 • De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn en nergens anders vergoed worden. Dat wil zeggen dat het gaat om kosten die niet iedereen maakt. Door omstandigheden heeft u deze kosten wel. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor een advocaat of kosten voor bewindvoering. 
 • De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven.
 • De hoogte van de bijzondere bijstand is afhankelijk van wat u zelf kunt betalen, daarbij kijken we naar uw inkomen en vermogen.
 • U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Voorwaarden

U heeft mogelijk recht op bijzondere bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in de gemeente Venray.
 • U bent 18  jaar of ouder.
 • U heeft onvoldoende inkomen en vermogen om de kosten zelf te betalen.
 • U heeft deze kosten door bijzondere of dringende omstandigheden.
 • De kosten moeten aantoonbaar, onvoorzien en noodzakelijk zijn.
 • De kosten kunnen niet op een andere manier worden vergoed.

Afhankelijk van uw situatie gelden er aanvullende voorwaarden.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen binnen twee maanden nadat de kosten zijn ontstaan. De kosten ontstaan vaak al eerder dan dat u de rekening ontvangt.

U kunt op verschillende manieren een aanvraag indienen:

 • Via een online formulier met uw DigiDexterne-link-icoon
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen per mail opsturen naar gemeente Venray via gemeente@venray.nl.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen printen en opsturen naar Gemeente Venray, postbus 500, 5800 AM Venray of in een gesloten envelop in de brievenbus doen. De brievenbus vindt u rechts van de inrit, direct aan de Raadhuisstraat.
 • U kunt onderstaand aanvraagformulier met bijlagen persoonlijk inleveren bij de gemeente Venray. Bel dan (0478) 52 33 33 optie 1 om een afspraak te maken.

Na ontvangst van de aanvraag hoort u binnen 8 weken of u de aangevraagde bijzondere bijstand ontvangt. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is.

Meesturen

Bij het aanvraagformulier stuurt u de volgende stukken mee:

 • Kopie van uw identiteitsbewijs (geen rijbewijs)
 • Heeft u een partner? Dan moet uw partner het formulier ook ondertekenen en een kopie van het identiteitsbewijs meesturen
 • Een prijsopgave of nota van een eventuele vergoeding
 • Een document dat de noodzaak van de kosten aantoont. Bijvoorbeeld een verklaring van een arts of een beschikking van de rechtbank
 • Kopie van de bankafschriften van de laatste 3 maanden van al uw rekeningen (inclusief rekeningen van uw partner en kinderen)
 • Kopie van al uw schulden met recente saldo’s
 • Eventueel: bewijs of betaling van de huur en de laatste beschikking huurtoeslag
 • Eventueel: bewijs studiefinanciering

Als u geen bijstandsuitkering ontvangt voegt u ook toe:

 • Kopie van uw loonstroken en/of uitkeringsspecificaties van de laatste 3 maanden (en van uw partner)
 • Kopie van de voorlopige teruggaven van de Belastingdienst (voor- en achterkant)