Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand

Wat u moet weten

De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn en nergens anders vergoed worden. Dat wil zeggen dat het gaat om kosten die niet iedereen maakt. Door omstandigheden heeft u deze kosten wel. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor een advocaat of kosten bewindvoering. 

Voor wie is bijzondere bijstand

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en vermogen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Wanneer vraagt u bijzondere bijstand aan?

  • Binnen 2 maanden nadat de kosten zijn ontstaan. De kosten ontstaan vaak al eerder dan dat u de rekening ontvangt
  • Voordat de rekening is betaald

Aanvragen

  • Als u bijzondere bijstand aan wilt vragen kunt u dit melden door de gemeente Venray te bellen, tel.nr: 0478-523333, kies 1 in het keuzemenu. Of stuur een e-mail naar aanvragenBB@venray.nl
  • Na ontvangst van de aanvraag hoort u binnen 8 weken of u de aangevraagde bijzondere bijstand ontvangt. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt (administratief) beroep aantekenen. Dit doet u binnen 6 weken na de beslissing.
Stuur het beroepschrift op naar:

College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray