Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand.

Wat u moet weten

De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn en nergens anders vergoed worden. Dat wil zeggen dat het gaat om kosten die niet iedereen maakt. Door omstandigheden heeft u deze kosten wel. Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor een advocaat of kosten voor bewindvoering. 

Voor wie is bijzondere bijstand

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en vermogen. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Wanneer vraagt u bijzondere bijstand aan?

  • Binnen twee maanden nadat de kosten zijn ontstaan. De kosten ontstaan vaak al eerder dan dat u de rekening ontvangt.
  • Voordat de rekening is betaald.

Aanvragen

  • Als u bijzondere bijstand wilt aanvragen, kunt u dit melden door de gemeente Venray te bellen op (0478) 52 33 33, kies 1 in het keuzemenu. Of stuur een e-mail naar aanvragenBB@venray.nl.
  • Na ontvangst van de aanvraag hoort u binnen acht weken of u de aangevraagde bijzondere bijstand ontvangt. Soms kan het langer duren. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is.

De gemeente kan de bijzondere bijstand als gift of als lening geven.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt (administratief) beroep aantekenen. Dit doet u binnen zes weken na de beslissing.


Stuur het beroepschrift op naar:

College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray