Bijstandsuitkering voorschot

Is uw aanvraag voor een bijstandsuitkering nog in behandeling? U kunt een voorlopig voorschot aanvragen bij de gemeente.

Wat u moet weten

Een voorlopig voorschot is bedoeld om de tijd te overbruggen die er zit tussen uw uitkeringsaanvraag en het besluit van de gemeente. U moet het voorschot terugbetalen als u geen recht heeft op bijstand. Heeft u wel recht op een bijstandsuitkering? Dan wordt het voorschot verrekend met de eerste uitbetaling.

Aanvragen

Maak voor het aanvragen van een voorschot een afspraak met uw contactpersoon. Voor de afspraak heeft u nodig:

  • Recente bankafschriften
  • Bewijs van eventuele schulden

Bezwaar

U kunt geen bezwaar maken tegen het besluit van de gemeente.