Bijstandsuitkering - algemene informatie

U ontvangt een bijstandsuitkering maar wat betekent dit precies? Hier vindt u informatie over wat de bijstandsuitkering inhoudt, hoe hoog de bijstandsuitkering is en wanneer deze wordt uitbetaald.

Wat is de bijstandsuitkering?

De bijstandsuitkering is voor iedereen die weinig of geen inkomen heeft. Met de uitkering kunt u noodzakelijke kosten betalen zoals eten, kleding en huur. De bijstandsuitkering is tijdelijk.

Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk (weer) aan het werk gaat en inkomen krijgt. We verwachten dat u er alles aan doet om betaald werk te vinden, zodat u niet meer afhankelijk bent van een bijstandsuitkering. Ook als dit werk is waarvoor u niet bent opgeleid. U solliciteert en schrijft zich in bij uitzendbureaus. Als u een bijstandsuitkering krijgt, helpt een consulent u bij al uw vragen en zaken rondom uw bijstandsuitkering en uw re-integratie.

Wat betekent de bijstandsnorm?

De hoogte van uw bijstandsuitkering is afhankelijk van uw persoonlijke leefsituatie. Die is natuurlijk voor iedereen anders. Daarom hebben we informatie van u nodig, bijvoorbeeld:

 • Woont u alleen of met andere personen samen waarmee u de kosten van levensonderhoud kunt delen?
 • Heeft u een partner en/of kinderen?
 • Ontvangt u, uw partner of gezinsleden een inkomen? Bijvoorbeeld salaris, uitkeringen, pensioenen, lijfrenten, alimentatie of de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst.

Hoogte bijstandsuitkering

Onderstaande bedragen zijn de bedragen per maand:

Jonger dan 21 jaarInclusief
vakantietoeslag
Alleenstaand met of zonder kind€ 316,94
Gehuwd, zonder kind, beiden jonger dan 21 jaar€ 633,88
Gehuwd, zonder kind, een ouder dan 21 jaar€ 1233,96
Gehuwd met kind, beiden jonger dan 21 jaar      € 1000,69
Gehuwd met kind, een ouder dan 21 jaar€ 1600,77

21 jaar en ouder maar jonger dan 
pensioengerechtigde leeftijd 
Inclusief
vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder              € 1283,83
Gehuwden of samenwonenden € 1834,04

Kostendelersnorm 21 jaar of ouder maar jonger dan pensioengerechtigde leeftijd, per persoon bij:Inclusief vakantietoeslag
2 personen (50% van de norm) € 917,02
3 personen (43,33% van de norm) € 794,69
4 personen (40% van de norm)€ 733,62
5 personen (38% van de norm) € 696,94
6 personen (36,67% van de norm) € 672,54

Pensioengerechtigden                                   Inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder                                             € 1425,76
Gehuwden of samenwonenden, beiden 
pensioengerechtigd
€ 1932,32

Gehuwden of samenwonenden, een

pensioengerechtigd de andere niet

€ 1932,32

Normen in inrichting (inclusief verhoging zorgverzekeringswet)Inclusief vakantietoeslag
Alleenstaande of alleenstaande ouder 
€ 448,51 (42,00)
Gehuwden€ 727,31 (95,00)

De hoogte van de bijstandsuitkering wijzigt twee keer per jaar: op 1 januari en op 1 juli. Dit gebeurt automatisch en hierover ontvangt u geen bericht.

Betaaldagen bijstandsuitkering

 • 15 februari 2024
 • 15 maart 2024
 • 16 april 2024
 • 15 mei 2024
 • 14 juni 2024
 • 16 juli 2024
 • 15 augustus 2024
 • 13 september 2024
 • 15 oktober 2024
 • 15 november 2024
 • 13 december 2024
 • 15 januari 2025

Uw uitkeringsspecificatie ontvangt u rond de betaaldag.

Wat betekent de kostendelersnorm?

Heeft u huisgenoten van 27 jaar of ouder waarmee u geen gezamenlijk huishouden heeft? Dan geldt mogelijk de kostendelersnorm voor u en wordt uw bijstand lager. Dit is omdat u woonkosten kunt delen met uw huisgenoten.

Niet alle personen tellen mee voor de kostendelersnorm:

 • jongeren tot 27 jaar
 • mensen die voor de bijstandsuitkering staan geregistreerd als getrouwd of samenwonend
 • studenten die een studie volgen die recht kan geven op studiefinanciering (Wsf 2000)
 • kamerhuurders en kostgangers die een normale (commerciële) prijs betalen voor de kamer en/of de kost en inwoning. Er is een schriftelijke overeenkomst waarin de huurprijs is opgenomen. Overeenkomsten met familieleden in de eerste graad (ouders, kinderen) en de tweede graad (broers, zussen, grootouders, kleinkinderen) vallen erbuiten.

Wat betekent de gehuwdennorm?

Als u samenwoont met uw ongehuwde partner of een andere persoon en u zorgt (financieel) voor elkaar, kunt u voor de bijstand aangemerkt worden als een gezamenlijk huishouden. Dan geldt voor u de bijstandsnorm voor gehuwden. U kunt maar met 1 persoon een gezamenlijk huishouden hebben. Dit kan uw partner zijn, maar ook een broer, zus, kleinkind, grootouder, of goede vriend. U moet wel beiden 18 jaar of ouder zijn.

U kunt geen gezamenlijk huishouden hebben met:

 • uw vader of moeder
 • met uw kind, ook niet als uw kind ouder dan 18 jaar is
 • met uw grootouder, kleinkind, broer of zus, als 1 van u beiden dagelijks veel zorg van de ander nodig heeft
 • een kamerhuurder of kostganger die een commerciële prijs voor de huur of kost betaalt

Vermogensgrenzen

Om voor een bijstandsuitkering in aanmerking te komen, mag u niet te veel vermogen hebben. Het maximaal toegestane vermogen in 2024 is voor een alleenstaande € 7.575,00 en voor gehuwden/samenwonenden en alleenstaande ouders € 15.150,00.

De vermogensgrens wijzigt één keer per jaar, namelijk op 1 januari.

Betaling

De bijstandsuitkering wordt op vaste data op uw rekening bijgeschreven. U ontvangt rond de 15de van de maand de bijstandsuitkering.

De bijstandsuitkering betalen wij altijd achteraf. De uitkering van de maand januari ontvangt u dus in februari. Maandelijks houden wij 5% van uw bijstandsuitkering in als vakantiegeld. Dit bedrag ontvangt u jaarlijks in juni, met de uitbetaling van de bijstandsuitkering over de maand mei.

Specificaties en jaaropgave

Elke maand ontvangt u automatisch een uitkeringsspecificatie van de gemeente. U ziet bijvoorbeeld welke inkomsten zijn verrekend en hoeveel vakantiegeld wordt gereserveerd.

In februari ontvangt u de jaaropgave. In de jaaropgave leest u hoeveel bijstand u heeft ontvangen. De specificaties en jaaropgave ontvangt u automatisch en zijn gratis.

De jaaropgaven heeft u nodig voor uw belastingaangifte. Bewaar de jaaropgave goed, u krijgt geen nieuwe.

Heeft u hulp nodig bij het doen van uw belastingaangifte? Kijk hier bij welke organisaties u hiervoor terecht kunt.

Contact

Heeft u vragen over uw bijstandsuitkering? Neem dan contact op met uw consulent Inkomen, deze helpt u graag.

Voor algemene informatie over een bijstandsuitkering kunt u contact opnemen via (0478) 52 33 33 optie 1.