Bijstand zelfstandigen

Compensatieregeling voor terugbetalen toeslag

Heeft u eerder ontvangen toeslagen vanuit de Belastingdienst moeten terugbetalen vanwege een Bbz-lening die omgezet is in een gift? Mogelijk komt u in aanmerking voor een compensatieregeling vanuit de Belastingdienst. Tot en met 31 december 2019 kunt u compensatie bij de Belastingdienst aanvragen.

Meer informatie over de compensatieregeling leest u op belastingdienst.nl.

Wat u moet weten

De Bbz kunt u krijgen in de vorm van een uitkering of een bedrijfskrediet. Ondernemers hebben geen recht op een gewone bijstandsuitkering. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat uw bedrijf genoeg gaat opleveren om in uw levensonderhoud te voorzien. Binnen 13 weken neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag.

Voorwaarden

  • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau
  • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee)
  • U krijgt geen lening van de bank of andere geldschieters
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Aanvragen

Bijstand vraagt u telefonisch aan. Bel ons op (0478) 52 33 33. Kies 1 in het keuzemenu.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing over uw aanvraag? U kunt, binnen 6 weken na beslissing, (administratief) beroep aantekenen.
Stuur het beroepschrift op naar:

Gemeente Venray
College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray