Bijstand zelfstandigen

Bijstand voor startende ondernemers

Bent u nog geen anderhalf jaar zelfstandig ondernemer en heeft u tijdelijk financiële problemen? Voor u biedt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 • Als u onvoldoende inkomsten heeft om van te leven kunt u maximaal drie jaar (in eerste instantie zes maanden en kan telkens 6 maanden verlenging) een aanvullende uitkering ontvangen tijdens de startperiode van uw onderneming.
 • Heeft u opstartkosten of geld nodig voor investeringen en kunt u geen geldlening krijgen bij de bank? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een ondernemingskapitaal. Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 37.817. Het Bbz-ondernemingskapitaal is een lening met een rentepercentage van 8%. De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar.

Voorwaarden

 • U bent aangewezen op de inkomsten uit uw (toekomstige) onderneming als uw inkomsten buiten het ondernemen (zoals loon of uitkering), lager zijn dan het bijstandsniveau. De inkomsten van uw partner tellen ook mee.
 • U bent 18 jaar of ouder, maar u ontvangt (nog) geen AOW.
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de EU of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U moet in de gemeente Venray wonen en ingeschreven staan.
 • Uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
 • U werkt of gaat voor 1.225 uur of meer werken voor uw eigen onderneming of zelfstandig beroep. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • U heeft zelf de zeggenschap over uw onderneming en draagt de financiële risico’s.
 • U heeft alle diploma’s en vergunningen die voor uw onderneming of zelfstandig beroep nodig zijn.
 • U heeft voordat u start met uw onderneming recht op een WW-of bijstandsuitkering of u wordt met ontslag bedreigd.
 • U heeft geen andere mogelijkheden om aan inkomsten te komen en u heeft geen spaargeld. Het spaargeld van uw partner telt ook mee.
 • Uw onderneming moet levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat na de financiële ondersteuning uw onderneming naar verwachting voldoende verdient om van te leven en om aan de zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen. U moet een goed en volledig onderbouwd ondernemingsplan schrijven om dit aan te tonen. 

Uitkering als renteloze lening

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau.

U ontvangt de uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. Een jaar na verstrekking wordt berekend hoe hoog uw inkomsten uit uw onderneming is geweest. Daarvoor wordt de winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting gebruikt. Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van de uitkering) terugbetalen. Wanneer uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en ontvangt u een nabetaling.

Bijstand voor gevestigde ondernemers

Bent u langer dan anderhalf jaar zelfstandig en hebt u tijdelijk financiële problemen? Voor u beidt de Bbz-regeling twee mogelijkheden:

 • Als u tijdelijk niet genoeg inkomsten heeft om van te leven kunt u maximaal één jaar (in eerste instantie zes maanden en kan één keer met 6 maanden verlenging) een aanvullende uitkering ontvangen.
 • Heeft u geld nodig voor investeringen of het aflossen van problematische schulden en kunt u geen lening krijgen bij de bank? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een ondernemingskapitaal. Het maximale bedrag dat u kunt lenen is € 203.135. Het Bbz-ondernemingskapitaal is een lening met een rentepercentage van 8%. De looptijd van de lening is maximaal 10 jaar.

Voorwaarden

 • U bent aangewezen op de inkomsten uit uw onderneming als uw inkomsten buiten het onderneming (zoals loon of uitkering), lager zijn dan het bijstandsniveau. De inkomsten van uw partner tellen ook mee.
 • U bent 18 jaar of ouder, maar u ontvangt (nog) geen AOW.
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de EU of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U moet in de gemeente Venray wonen en ingeschreven staan.
 • Uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
 • U werkt of gaat voor 1.225 uur of meer werken voor uw eigen onderneming of zelfstandig beroep. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • U heeft zelf de zeggenschap over uw onderneming en draagt de financiële risico’s.
 • U heeft alle diploma’s en vergunningen die voor uw onderneming of zelfstandig beroep nodig zijn.
 • U werkt minimaal anderhalf jaar in uw eigen onderneming of zelfstandig beroep. 
 • U heeft geen andere mogelijkheden om aan inkomsten te komen en u heeft geen spaargeld. Het spaargeld van uw partner telt ook mee.
 • Uw onderneming moet levensvatbaar zijn. Dat wil zeggen dat na de financiële ondersteuning uw onderneming naar verwachting voldoende verdient om van te leven en om aan de zakelijke en privé-verplichtingen te voldoen. U moet een goed en volledig onderbouwd ondernemingsplan schrijven om dit aan te tonen. 

Uitkering als renteloze lening

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau.

U ontvangt de uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. Een jaar na verstrekking wordt berekend hoe hoog uw inkomsten uit uw onderneming is geweest. Daarvoor wordt de winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting gebruikt. Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van de uitkering) terugbetalen. Wanneer uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en ontvangt u een nabetaling.

Bijstand voor ondernemers geboren voor 1 januari 1960

Bent u voor 1 januari 1960 geboren en verdient u niet genoeg om rond te komen maar wilt u uw onderneming wel voortzetten? De Bbz-regeling biedt twee mogelijkheden:

 • Als u onvoldoende inkomsten hebt om van te leven dan kunt u een aanvullende uitkering krijgen tot u de AOW-leeftijd bereikt. U moet met uw onderneming naar verwachting nog wel minstens € 8.158 per jaar verdienen.
 • In bijzondere gevallen kunt u daarnaast een bedrag van maximaal € 10.271 krijgen. Dit hangt ook af van uw eigen vermogen. Met dit bedrag kunt u nog investeringen doen of schulden afbetalen, zodat u het onderneming kunt voortzetten tot u de AOW-leeftijd bereikt.

Voorwaarden

 • U bent aangewezen op inkomsten uit uw onderneming.
 • U bent voor 1 januari 1960 geboren en u krijgt nog geen AOW.
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de EU of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U moet in de gemeente Venray wonen en ingeschreven staan.
 • Uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
 • U werkt of gaat voor 1.225 uur of meer werken voor uw eigen onderneming of zelfstandig beroep. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • U heeft zelf de zeggenschap over uw onderneming en draagt de financiële risico’s.
 • U heeft alle diploma’s en vergunningen die voor uw onderneming of zelfstandig beroep nodig zijn.
 • U moet de laatste tien jaar onafgebroken als zelfstandige in Nederland hebben gewerkt
 • Uw inkomsten zijn lager dan bijstandsniveau.
 • U kunt naar verwachting met uw onderneming nog wel minstens € 8.158 per jaar verdienen.

Uitkering als renteloze lening

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau.

U ontvangt de uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. Een jaar na verstrekking wordt berekend hoe hoog uw inkomsten uit uw onderneming zijn geweest. Daarvoor wordt de winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting gebruikt. Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van de uitkering) terugbetalen. Wanneer uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en ontvangt u een nabetaling. U ontvangt de uitkering uiterlijk tot u uw AOW-leeftijd heeft bereikt.

Bijstand voor ondernemers die willen stoppen

Moet u (noodgedwongen) stoppen met uw onderneming en komt u daardoor in financiële problemen? Vaak moet u nog een aantal zaken regelen voordat u definitief kunt stoppen zoals voorraden verkopen. U moet de Bbz aanvragen vóórdat u gaat stoppen. Voor u biedt de Bbz-regeling een aantal mogelijkheden:

 • Als u onvoldoende inkomsten heeft voor uw levensonderhoud, dan kunt u maximaal één jaar een aanvullende uitkering ontvangen. Deze stopt wanneer u uw onderneming heeft beëindigd.
 • Als u na het beëindigen van uw onderneming nog steeds onvoldoende inkomsten heeft dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.
 • Wellicht heeft u recht op een IOAZ-uitkering voor ex-ondernemers van 55 jaar en ouder. Het verschil met bijstand is onder andere dat u een groter vermogen mag bezitten. Deze moet u aanvragen voordat u met uw onderneming stopt.

Voorwaarden

 • U bent aangewezen op de inkomsten uit uw onderneming.
 • U bent 18 jaar of ouder, maar u ontvangt (nog) geen AOW.
 • U bent Nederlander, een burger van een land uit de EU of u heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U moet in de gemeente Venray wonen en ingeschreven staan.
 • Uw onderneming moet in Nederland gevestigd zijn.
 • U werkt of gaat voor 1.225 uur of meer werken voor uw eigen onderneming of zelfstandig beroep. Dat is gemiddeld 23,5 uur per week.
 • U heeft zelf de zeggenschap over uw onderneming en draagt de financiële risico’s.
 • U heeft alle diploma’s en vergunningen die voor uw onderneming of zelfstandig beroep nodig zijn.
 • U moet uw onderneming noodgedwongen beëindigen. Uw onderneming is onder de huidige omstandigheden niet-levensvatbaar.
 • U kunt uw onderneming niet direct beëindigen. Als dat wel kan dan kunt u een bijstandsuitkering aanvragen.  
 • U heeft geen andere mogelijkheden om aan inkomsten te komen en u heeft geen/onvoldoende spaargeld. Het spaargeld van uw partner telt ook mee.

Uitkering als renteloze lening

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw gezinssituatie, uw woonsituatie en uw inkomen. Uw inkomen wordt aangevuld tot bijstandsniveau.

U ontvangt de uitkering als renteloze lening. Of u de uitkering moet terugbetalen hangt af van uw inkomen. Een jaar na verstrekking wordt berekend hoe hoog uw inkomsten uit uw onderneming zijn geweest. Daarvoor wordt de winst- en verliesrekening en uw aangifte inkomstenbelasting gebruikt. Als de uitkering te hoog is geweest moet u (een deel van de uitkering) terugbetalen. Wanneer uw uitkering te laag is geweest wordt de renteloze lening omgezet in een gift en ontvangt u een nabetaling. U ontvangt de uitkering uiterlijk tot u uw AOW-leeftijd heeft bereikt.

Aanvragen

Bijstand vraagt u telefonisch aan. Bel ons op (0478) 52 33 33. Kies 1 in het keuzemenu.

Stichting 155 Help een bedrijf

Stichting 155 is het nationaal hulploket voor ondernemers en een initiatief van het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK). U kunt gratis gebruik maken van dit loket omdat de gemeente Venray hierbij aangesloten is.  

Stichting 155 helpt ondernemers met vragen op allerlei terreinen. Vragen over bijvoorbeeld de gezondheid van uw onderneming, verschillende financieringsmogelijkheden, als u een conflict heeft en een oplossing zoekt of als u advies wilt over het eventueel stoppen met uw onderneming. 

Grip op uw geld

Een onverwachte gebeurtenis, zoals de coronacrisis of de stijging van energieprijzen, kan uw financiële situatie overhoop halen. Bij financiële problemen is het belangrijk om in een zo vroeg mogelijk stadium hulp te zoeken. Bent u benieuwd naar een passende ondersteuning voor uw situatie? Kijk op www.geldfit.nl/zakelijk of bel met (0800) 8115 en doe de test. U ontvangt een persoonlijk advies over eventueel te nemen vervolgstappen.

Heeft u liever direct een afspraak? Maak dan een afspraak bij het spreekuur Hulp bij financiën.