Bijstand voor zelfstandigen

Wat u moet weten

Ondernemers hebben geen recht op een gewone bijstandsuitkering.

De Bbz kunt u krijgen in de vorm van een uitkering of een bedrijfskrediet. Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, kijkt de gemeente of uw bedrijf gezond is. Dit betekent dat uw bedrijf genoeg gaat opleveren om in uw levensonderhoud te voorzien. Binnen 13 weken neemt de gemeente een besluit over uw aanvraag.

Voorwaarden

  • Uw inkomen ligt onder het bijstandsniveau
  • U heeft geen eigen vermogen (bedrijf en woning tellen niet mee)
  • U krijgt geen lening van de bank of andere geldschieters
  • U besteedt minimaal 1225 uur per jaar aan uw onderneming
  • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Aanvragen

U vraagt telefonisch bijstand aan bij de gemeente. Bel ons op (0478) 52 33 33. Kies 1 in het keuzemenu.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing over uw aanvraag? U kunt (administratief) beroep aantekenen. Dit doet u binnen 6 weken na de beslissing.

Stuur het beroepschrift op naar:

Gemeente Venray
College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray