Bijstand jongeren

Wat je moet weten

 • Je moet ingeschreven staan als werkzoekende op werk.nl. Hier kun je ook je uitkering aanvragen. Log in met je DigiD
 • Na inschrijving ga je de eerste 4 weken zelf actief op zoek naar betaald werk of een opleiding. Heb je na 4 weken geen werk of opleiding gevonden? Pas dan kom je in aanmerking voor een uitkering
 • De gemeente neemt na ontvangst van je aanvraag binnen 8 weken een besluit over je uitkering. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden. Bijvoorbeeld als er meer onderzoek nodig is

Plan van aanpak

Als je recht hebt op een uitkering dan stel je samen met een jongerencoach een plan van aanpak op. Hierin staat beschreven wat de gemeente van je verwacht en welke ondersteuning jij van de gemeente kunt verwachten.

Voorwaarden

 • Je bent tussen de 18 en 27 jaar oud en woont in de gemeente Venray
 • Je hebt onvoldoende geld voor levensonderhoud
 • Je hebt na inschrijving 4 weken gezocht naar werk of een opleiding. Je hebt hier bewijzen van zoals sollicitatiebrieven
 • Na eventuele toekenning van de uitkering houd je je aan de afspraken die in het plan van aanpak staan
 • Je bent volledig beschikbaar voor werk
 • Je accepteert passend werk
 • Je doet er alles aan om voldoende te verdienen zodat je weer rond kunt komen
 • Je bent bereid maatschappelijk nuttig werk te doen, bijvoorbeeld vrijwilligerswerk

Bezwaar

Ben je het niet eens met de beslissing over de inschrijving? Je kunt, binnen 6 weken na de beslissing, (administratief) beroep aantekenen. Stuur het beroepschrift op naar:

College van B&W
Postbus 500
5800 AM Venray