Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Een bewijs van in leven zijn of attestatie de vita is een schriftelijke verklaring dat u in leven bent. Pensioenfondsen of andere uitkerende instanties kunnen hier om vragen. U maakt hiervoor een afspraak.

Wat u moet weten

Bewijs van in leven zijn

  • Een 'bewijs van in leven zijn' kunt u aanvragen in de gemeente waar u ingeschreven staat.
  • Dit uittreksel kunt u zelf aanvragen. U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen.
  • U kunt ook een brief sturen met daarin uw aanvraag of machtiging. Onderteken de brief of machtiging en voeg een kopie van uw identificatiebewijs toe. Voeg bij de machtiging ook het identificatiebewijs en handtekening toe van degene die u machtigt.

Attestatie de vita

  • Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent.
  • U heeft een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse pensioenfonds hier om vraagt.
  • Een attestatie de vita kunt u alleen zelf in persoon aan de balie aanvragen. U kunt dus niemand hiervoor machtigen. U hoeft niet ingeschreven te staan in de gemeente Venray.

Meenemen

Neem op de afspraak het volgende mee:

  • identificatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs)
  • eventueel: brief van uw pensioenfonds
  • contant geld of uw pinpas

Kosten

Producten Kosten 
Bewijs van in leven zijn € 15,70
Bewijs van in leven zijn met brief pensioenfonds € 0
Attestatie de vita € 15,70
Attestatie de vita met brief pensioenfonds € 0