Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? U kunt een bewijs van in leven zijn online aanvragen. Een attestatie de vita voor gebruik in het buitenland moet u persoonlijk aanvragen aan de balie bij uw gemeente. U moet hiervoor een afspraak maken.

Wat u moet weten

Bewijs van in leven zijn

  • Een 'bewijs van in leven zijn' kunt u aanvragen in de gemeente waar u ingeschreven staat. Vraag het aan met DigiD via bovenstaande link. Als een aanvraag online niet lukt, kunt u ook een afspraak maken aan de balie.
  • Dit uittreksel kunt u zelf aanvragen. U kunt ook iemand machtigen om de aanvraag voor u te doen.
  • U kunt ook een brief sturen met daarin uw aanvraag of machtiging. Onderteken de brief of machtiging en voeg een kopie van uw identificatiebewijs toe. Voeg bij de machtiging ook het identificatiebewijs en handtekening toe van degene die u machtigt.

Attestatie de vita

  • Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent.
  • U heeft een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse pensioenfonds hier om vraagt.
  • Een attestatie de vita kunt u alleen zelf in persoon aan de balie aanvragen. Maak hiervoor een afspraak. U kunt dus niemand hiervoor machtigen. U hoeft niet ingeschreven te staan in de gemeente Venray. 

Meenemen

Neem naar de afspraak mee:

  • identificatiebewijs (bijvoorbeeld paspoort of rijbewijs)
  • eventueel brief van uw pensioenfonds
  • contant geld of uw pinpas

Kosten

ProductenKosten 
Bewijs van in leven zijn€ 16,60
Bewijs van in leven zijn met brief pensioenfonds€ 0
Attestatie de vita€ 16,60
Attestatie de vita met brief pensioenfonds€ 0