Bestemmingsplan vastgesteld, ‘Weverslo 2a Merselo

Burgemeester en Wethouders van Venray maken, gelet op de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het, vaststellingsbesluit van het bestemmingsplan:

- Weverslo 2a Merselo (NL.IMRO.0984.BP17005-va01)externe-link-icoon

Het plan heeft betrekking op de realisatie van een recreatieve ontwikkeling onder de naam “Hof van Weverslo” op de locatie Weverslo 2a te Merselo.

De ontwikkeling wordt gerealiseerd op een groen ingerichte locatie met struinnatuur op eigen erf en bevat:
- een verblijfsaccommodatie met maximaal vijftien (15) recreatieve              verblijfseenheden
- wellnessvoorzieningen
- horeca (restaurant met terras)
- een multifunctionele ruimte (workshops, vergaderingen, exposities en    lezingen)
- ondergeschikte detailhandel
- verhuur van fietsen, steps, e-bikes
- aan de recreatieve functie ondersteunende voorzieningen (o.a. receptie, informatiepunt, opslag, parkeergelegenheid e.d.)
- een (bestaande) bedrijfswoning

In het bestemmingsplan wordt ook een landschappelijke inpassing positief bestemd, bestaande uit een kwaliteitsimpuls van bestaande natuurlijke kwaliteiten en de realisatie van 34.400 m2 natuur. 

De beroepstermijn is 6 weken en loopt van zaterdag 24 februari t/m vrijdag 5 april 2024. 

Ter inzage

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf de dag na deze publicatie ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Omgevingswet

Let op: Per 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 in procedure zijn gebracht worden nog afgehandeld via de oude wetgeving van de Wet ruimtelijke ordening. Dat betekent dat het bestemmingsplan gepubliceerd wordt op www.ruimtelijkeplannen.nlexterne-link-icoon. Op het moment dat u deze website bezoekt, krijgt u de melding dat deze niet meer actueel is. Het bestemmingsplan zelf is nog wel raadpleegbaar en actueel. U kunt de melding wegklikken en het bestemmingsplan inzien.

Beroep indienen

Tijdens de beroepstermijn kunt u beroep indienen tegen het bestemmingsplan en een eventuele aanwijzing bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). 

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
- de naam en het adres van de indiener
- de dagtekening
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
- de gronden van het beroep.

Gelijktijdig met het indienen van een beroepschrift kunt u indien spoed de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vragen een voorlopige voorziening te treffen. Het besluit treedt dan niet eerder in werking totdat op het verzoek is beslist. Een verzoek om een voorlopige voorziening moet dezelfde gegevens bevatten als het beroepschrift. 

Venray, d.d. 22 februari 2024