Bestemmingsplan, ontwerp, Wanssum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

‘Wanssum’ (NL.IMRO.0984.BP13008-on01)

Het plan voorziet in het actualiseren van de geldende bestemmingsplannen voor de bebouwde kom van Wanssum. Het bestemmingsplan legt voornamelijk de bestaande functies vast met bijbehorende bouw- en gebruiksmogelijkheden.

Op een aantal locaties is de bestemming gewijzigd, op grond van een reeds verleende ontheffing of vergunning en is rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen.

Het ontwerpplan ligt (digitaal en op papier) van vrijdag 30 augustus t/m donderdag 10 oktober 2019 voor iedereen ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis van Venray. Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer 0478-523333.

Binnen de genoemde termijn zijn het ontwerp bestemmingsplan en de bijbehorende stukken daarnaast beschikbaar gesteld op https://www.ruimtelijkeplannen.nl.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen elektronisch zienswijzen indienen via https://www.venray.nl/zienswijze-indienen (inloggen met DigiD). Ook kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter.

Venray, d.d. 29 augustus 2019