Bestemmingsplan, ontwerp, Stationsweg 197a - Mgr. Hanssenstraat 1a Oostrum

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan gaat over de verplaatsing van de fietsenwinkel aan de Mgr. Hanssenstraat 1a naar Stationsweg 197a in Oostrum. De omschrijving ‘specifieke vorm van bedrijf - las en montagebedrijf’ wordt daarbij vervangen voor ‘specifieke vorm van bedrijf - verkoop en reparatie van fietsen’ en het bouwvlak wordt uitgebreid. Er zal een loods worden bijgebouwd voor de showroom en winkel. Ook wordt de bestemming Detailhandel op de oude locatie aan de Mgr. Hanssenstraat naar Wonen omgezet. Er wordt een extra woning toegevoegd onder de aanduiding twee-aaneengebouwde woning. En in het pand van de voormalig fietsenwinkel wordt een woning gerealiseerd.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 3 november tot en met 14 december 2023 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 2 november 2023