Bestemmingsplan, ontwerp, Spiekert 4 Heide

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

“Spiekert 4 Heide” (NL.IMRO.0984.BP23007-on01)

Het plan voorziet in het omzetten van de bestaande bedrijfsbestemming ten behoeve van het realiseren van rijwoningen en vrijstaande woningen. Een gedeelte van de bestaande bedrijfsbestemming blijft een bedrijfsbestemming ten behoeve van de showroom voor het tegelbedrijf.

Het ontwerpplan ligt van 17 november 2023 tot 29 december 2023 ter inzage.

Inzien

De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk of mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen. 

Venray, d.d. 16 november 2023