Bestemmingsplan, ontwerp, ‘‘Rouwkuilenweg 11 Ysselsteyn’’

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

‘Rouwkuilenweg 11 Ysselsteyn (NL.IMRO.0984.BP21030-on01)’

Voorgenoemd bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel, gelegen aan de Rouwkuilenweg 11 te Ysselsteyn. Het plan voorziet in de vergroting van het bouwvlak en de uitbreiding van het agrarisch bedrijf. Het bedrijf heeft het voornemen om de bedrijfslocatie in de zuidelijke richting uit te bereiden met een nieuw buitenterrein voor het stallen van regenhaspels en machines, en verwerking van sierheesters en coniferen. Op de uitbreiding van het bouwvlak is geen bebouwing toegestaan. 

Ter inzage

Het ontwerpplan ligt van vrijdag 22 december 2023 t/m donderdag 1 februari 2024 ter inzage.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33. 

Zienswijzen indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u digitaal, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter.