Bestemmingsplan ontwerp, Roffert 4, 6 en 8 Castenray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Roffert 4, 6 en 8 Castenray (NL.IMRO.0984.BP19021-on01)

Het plan voorziet in de uitbreiding van glasopstanden, de bouw van een loods, aanpassingen van de in- en uitritten, de realisatie van een woongebouw voor arbeidsmigranten en de aanleg van een parkeervoorziening

Het ontwerpplan ligt van 8 februari 2020 tot en met 20 maart 2020 ter inzage. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.

Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Naast de mogelijkheid om schriftelijk dan wel mondeling zienswijzen in te dienen, is het ook mogelijk dit digitaal te doen.

Venray, d.d. 7 februari 2020