Bestemmingsplan ontwerp, Rector Cremersstraat 21, 23, 25 t/m 29 Smakt

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het ontwerpplan heeft betrekking op een woningbouwontwikkeling in Smakt waarvoor enkele jaren geleden grond is aangekocht. De woningbouwontwikkeling is bedoeld om in de woningbehoefte van Smakt van de komende jaren te voorzien. Het gaat om in totaal 7 woningen aan de Rector Cremersstraat. Twee woningen zijn beoogd op het huidige trapveldje tussen de woningen aan de Rector Cremersstraat 24 en 30, het noordelijk plangedeelte. Vijf woningen zijn beoogd aan het einde van de weg tegenover de woningen Rector Cremersstraat 32 en 34, het zuidelijk plangedeelte. Het gaat om de kadastrale percelen gemeente Venray, sectie A, nummers 2923 (gedeeltelijk) en 2937.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 3 juni 2022 tot en met 14 juli 2022 ter inzage.

Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 2 juni 2022