Bestemmingsplan, ontwerp, Prins Bernhardstraat 46-68 Venray

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 25 mei tot en met 5 juli 2023:

Het plan bestaat uit het realiseren van 21 appartementen in de sociale huursector. Hiervoor worden de bestaande 12 woningen gesloopt.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 25 mei tot 5 juli 2023 ter inzage. Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 22 mei 2023