Bestemmingsplan ontwerp, Leunseweg 6 Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op het (grotendeels) slopen van het westelijke schoolgebouw en op die plek een nieuw schoolgebouw te realiseren waar de scholen SBO Focus en SO Spectrum in kunnen landen. Ook heeft het betrekking op een kleinschalige uitbreiding van het Raayland college voor techniekonderwijs. Zodat voor alle drie de scholen een passend schoolgebouw kan worden gerealiseerd.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 3 november tot en met 14 december 2023 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 2 november 2023