Bestemmingsplan ontwerp, Langstraat 108 en 110(a) Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Langstraat 108 en 110(a) Venray (NL.IMRO.0984.BP22011-on01)

Het ontwerpplan heeft betrekking op het slopen van (de voormalige garage) de showroom, werkplaatsen en (bedrijfs)woningen en het realiseren van een woongebouw van 18 appartementen (in 3 bouwlagen) op de locatie Langstraat 108 en 110(a) in Venray. Het tankstation (zonder LPG) blijft voorlopig bestaan. Via een flexibiliteitsbepaling bestaat binnen dat gebied de mogelijkheid om in de toekomst (fase 2, naar verwachting rond 2030) 3 extra woningen te realiseren in de vorm van patiowoningen. Het gaat om de percelen kadastraal bekend gemeente Venray, sectie L, nummer 1222. 

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 19 augustus 2022 tot en met 29 september 2022 ter inzage.

Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Tijdens de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 18 augustus 2022