Bestemmingsplan, ontwerp, Haag 29a en 31 Merselo

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de terinzagelegging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

“Haag 29a en 31 Merselo” (NL.IMRO.0984.BP23008-on01)

Het plan voorziet in het omzetten van de bestaande agrarische bestemming naar een burgerwoning op het perceel Haag 29a. Omdat er een koppelteken is tussen het bedrijf Haag 29a en het bedrijf Haag 31 is dit koppelteken verwijderd op de verbeelding.

Ter inzage 

Het ontwerpplan ligt van 15 december 2023 tot en met 25 januari 2024 ter inzage.
De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.
Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer 0478-52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u digitaal, schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. 


Venray, d.d. 14 december 2023