Bestemmingsplan ontwerp, Gasstraat 6 Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het plan heeft betrekking op de realisatie van zes aaneengeschakelde eengezinswoningen in twee woonblokken, één vrijstaande woning en het oprichten van een appartementengebouw met elf appartementen. Dit alles vindt plaats op het voormalig fabrieksterrein van de gasfabriek en het isolatiebedrijf aan de Gasstraat 6 te Venray. De voormalige bedrijfsgebouwen zijn reeds gesloopt en de vervuilde gronden binnen het plangebied zijn gesaneerd.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 3 juni 2022 tot en met 14 juli 2022 ter inzage.

Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 2 juni 2022