Bestemmingsplan, ontwerp, Buitengebied Venray 2010, herziening stoppers- en saneringsregeling (ronde 3)

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Deze herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010 en de herzieningen Buitengebied Venray, 2010, herziening regels (NL.IMRO.0984.PHBP15001) en Buitengebied Venray, 2010, herziening locaties (NL.IMRO.0984.PHBP15002) hebben betrekking op de wijziging van de bestemming van de locaties die deelnemen aan de stoppersregeling uit het Actieplanammoniak of de Saneringsregeling varkenshouderijen. Voor de locaties die deelnemen aan deze herziening(sronde) is gezocht naar een nieuwe passende bestemming binnen de kaders van het moederplan.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 3 november tot en met 14 december 2023 ter inzage op www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 2 november 2023