Bestemmingsplan ontwerp, Buitengebied Venray 2010, herziening stoppers- en saneringsregeling (ronde 2)

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

- Buitengebied Venray 2010, herziening stoppers- en saneringsregeling (ronde 2) (NL.IMRO.0984.PHBP22001-on01)

Deze herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Venray 2010 en de herzieningen Buitengebied Venray, 2010, herziening regels (NL.IMRO.0984.PHBP15001) en Buitengebied Venray, 2010, herziening locaties (NL.IMRO.0984.PHBP15002) heeft betrekking op de wijziging van de bestemming van de locaties die deelnemen aan of de stoppersregeling uit het Actieplanammoniak of de Saneringsregeling varkenshouderijen. Voor de locaties die deelnemen aan deze herziening(sronde) is gezocht naar een nieuwe passende bestemming binnen de kaders van het moederplan.

Het ontwerpplan ligt van 6 januari 2023 tot en met 16 februari 2023 ter inzage. De stukken kunt u digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis.
Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantcontactcentrum. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, d.d. 6 januari 2023