Bestemmingsplan ontwerp, Broekweg ong. (naast Broekweg 40) Venray

Burgemeester en wethouders van Venray maken, gelet op artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, de ter inzage legging bekend van het ontwerp van het bestemmingsplan:

Het ontwerpplan heeft betrekking op het realiseren van 7 woningen in de Broekweg en de straat Tureluur in Venray. Dit betreffen 3 vrijstaande woningen en 4 woningen bestaande uit 2 tweekappers. Binnen het plangebied is reeds 1 woning aanwezig.

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van zaterdag 22 april 2023 tot en met vrijdag 2 juni 2023 ter inzage. Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 21 april 2023