Bestemmingsplan, ontwerp, Achterstraat 4 Wanssum

Het volgende ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage van 12 mei tot en met 22 juni 2023:

Plan inzien

Het ontwerpplan ligt van 12 mei tot en met 22 juni 2023 ter inzage. Binnen deze periode zijn het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen via (0478) 52 33 33.

Zienswijze indienen

Gedurende de inzagetermijn kunt u schriftelijk een zienswijze indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer (0478) 52 33 33. U kunt de zienswijze ook digitaal indienen.

Venray, 11 mei 2023