Besmettingen nertsenbedrijven

Publicatiedatum: 
23 jun 2020
De ruiming van besmette bedrijven is vanaf zaterdag 6 juni gestart. Het gaat om zeventien besmette bedrijven (stand 22 juni). Ook twee bedrijven in Venray zijn besmet.

Maatregelen besmette nertsenbedrijven

Ruiming besmette nertsenbedrijven gestart

De ruiming van besmette bedrijven is vanaf zaterdag 6 juni gestart. Het gaat om zeventien besmette bedrijven (stand 22 juni). Ook twee bedrijven in Venray zijn besmet. Dit besluit hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister De Jonge van Volksgezondheid genomen op basis van het advies van het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) en van het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg Zoönosen (BAO-Z).

Het ruimen van de besmette bedrijven moet voorkomen dat op de nertsenhouderijen een virusreservoir ontstaat dat een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. De nertsen krijgen in het voorjaar pups. De pups van eerder geïnfecteerde moeders hebben antistoffen gekregen die afnemen in de loop van de tijd Dat betekent dat de pups de komende tijd vatbaarder worden voor het COVID-19 virus.

Maatregelen niet besmette bedrijven

De landelijke maatregelen die eerder zijn aangekondigd voor alle nertsenhouderijen in Nederland, zoals het vervoersverbod en bezoekersverbod in de stallen, blijven van toepassing. Daarnaast zal het bestaande hygiëneprotocol op zeer korte termijn worden aangescherpt, waarbij ook aandacht is voor het testen van medewerkers. Tevens onderzoekt het kabinet of en zo ja hoe, een eenmalige stoppersregeling kan worden vormgegeven waarmee deze bedrijven op korte termijn vrijwillig hun bedrijfsvoering kunnen beëindigen. Dit in de context van een sector die in 2024 in Nederland ophoudt te bestaan.

pdf Kamerbrief 9 juni stand van zaken COVID-19 bij nertsenbedrijven (PDF, 145.09 KB)

 

pdf Kamerbrief 15 juni stand van zaken COVID 19 en nertsen (PDF, 18.61 KB)

 

pdf Kamerbrief 22 juni stand van zaken COVID 19 en nertsen (PDF, 130.52 KB)

 

Alle veelgestelde vragen over nertsenbesmettingen vindt u op onze pagina Veelgestelde vragen dieren.