Beschermd wonen

Kunt u, of kan iemand in uw omgeving, door psychische problemen tijdelijk niet meer zelfstandig wonen? En is begeleiding thuis niet meer voldoende? Dan komt u misschien in aanmerking voor beschermd wonen.

Wat u moet weten

  • Beschermd Wonen is een voorziening vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).
  • Meldingen beschermd wonen worden afgehandeld door de gemeente waarin u of degene waarvoor u melding maakt woont.
  • Voor inwoners uit de gemeenten Bergen en Gennep worden de aanvragen voor beschermd wonen ook verzorgd door gemeente Venray.

Aanvragen

Wanneer u een aanvraag voor beschermd wonen wilt doen, neem dan contact op met het schakelplein. Dit kan via (0478) 52 33 33, keuze 1.