Beschermd wonen

Kunt u of iemand in uw omgeving door psychische problemen tijdelijk niet meer zelfstandig wonen? En is begeleiding thuis niet meer voldoende? Dan komt u misschien in aanmerking voor beschermd wonen.

Wat u moet weten

  • Beschermd Wonen is een voorziening vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
  • Meldingen beschermd wonen worden afgehandeld door de gemeente waarin u of degene waarvoor u melding maakt, woont.
  • Gemeente Venray verzorgt ook de aanvragen voor beschermd wonen voor inwoners van de gemeente Gennep.

Aanvragen

Wanneer u een aanvraag voor beschermd wonen wilt doen, neem dan contact op met het Schakelplein. Dit kan via (0478) 52 33 33, keuze 1.