Beroepschrift indienen

Hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? Hebt u geen gelijk gekregen en kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Doe dit binnen 6 weken.

Beroep indienen

U kunt het beroepschrift digitaal versturen met uw DigiD via de website van de rechtbank. U kunt ook een brief schrijven met de volgende onderdelen:

  • Uw naam en adres
  • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. U doet dat binnen 6 weken na het besluit op het bezwaar
  • Tegen welk besluit u in beroep gaat
  • Waarom u daar tegen in beroep gaat
  • Uw handtekening
  • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

U stuurt het beroepschrift per post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt. Meestal stuur u het beroepschrift naar de rechtbank Limburg.

Rechtbank Limburg
t.a.v. Sector bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond

Het uitvoeren van het besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Dit betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Heeft u dringende redenen waarom u niet op de beslissing kunt wachten? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank Limburg om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u binnen de termijn ook bezwaar heeft ingediend. Aan de procedure zijn kosten verbonden. Hoe u dit doet staat in de brief met het besluit.

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep betaalt u griffierecht. Krijgt u gelijk van de rechter? Dan krijgt u deze kosten terug.

Hoger beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing van de rechter op uw beroep? U kunt binnen 6 weken hoger beroep instellen. Bij de beslissing over uw beroep staat waar en hoe u in hoger beroep kunt gaan.