Beroepschrift indienen

Maakte u bezwaar tegen een besluit van de gemeente? Kreeg u geen gelijk en kunt u zich niet vinden in het besluit op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Doe dit binnen zes weken.

Beroep indienen

U kunt het beroepschrift digitaal versturen met uw DigiD via de website van de rechtbankexterne-link-icoon. U kunt ook een brief schrijven met de volgende onderdelen:

  • uw naam en adres;
  • de datum waarop u het beroepschrift schrijft. U doet dat binnen zes weken na het besluit op het bezwaar;
  • tegen welk besluit u in beroep gaat;
  • waarom u daar tegen in beroep gaat;
  • uw handtekening;
  • een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat.

U stuurt het beroepschrift per post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op het bezwaar dat u kreeg. Meestal stuurt u het beroepschrift naar Rechtbank Limburg.

Rechtbank Limburg
t.a.v. Sector bestuursrecht
Postbus 950
6040 AZ Roermond

Het uitvoeren van het besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Dit betekent dat het besluit geldig is als uw beroep in behandeling is. Kunt u echt niet op de beslissing wachten? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg om een voorlopige voorzieningexterne-link-icoon. Dit kan alleen als u binnen de termijn ook beroep heeft ingediend. Aan de procedure zijn kosten verbonden. Hoe u dit doet, staat in de brief met het besluit.

Kosten

Voor het aantekenen van het beroep betaalt u griffierecht. U krijgt de kosten terug als de rechter u gelijk geeft.

Hoger beroep

Bent u het niet eens bent met de beslissing van de rechter op uw beroep? U kunt binnen zes weken hoger beroep instellen. Bij de beslissing over uw beroep staat waar en hoe u in hoger beroep kunt gaan.