Beleidsregel Ruimte voor Ruimte Regeling gemeente Venray 2018

De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 de volgende beleidsregel vastgesteld:
pdf Ruimte voor Ruimte Regeling gemeente Venray 2018 (PDF, 308.32 KB)

 

pdf Definitieve vaststelling Ruimte voor Ruimte regeling gemeente Venray 2018 (PDF, 43.64 KB)

Deze gemeentelijke beleidsregel heeft tot doel om de ruimtelijke en milieukundige kwaliteit rondom de kernen en wijken te verbeteren door, in ruil voor de beëindiging van intensieve veehouderijen en sloop van bedrijfsgebouwen in het buitengebied, de bouw van woningen op passende locaties toe te staan.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken liggen liggen vanaf 22 maart tot en met 3 mei voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray (digitaal en op papier). Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Venray, 21 maart 2019