Beleidsregel Regionale POL-visie Land- en Tuinbouw Noord-Limburg en regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader landelijk gebied Noord-Limburg, vastgesteld

De gemeenteraad van Venray heeft op 27 juni 2019 de volgende beleidsregels vastgesteld:
  • Regionale POL-visie Land- en Tuinbouw Noord-Limburg

  • Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader landelijk gebied Noord-Limburg

Met deze visies wordt door de acht gemeenten uit de regio Noord-Limburg (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar, Peel en Maas, Venlo, en Venray) een regionale uitwerking gegeven van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL-2014).

Regionale visie Land- en Tuinbouw

In de regionale visie Land- en Tuinbouw wordt de gewenste ruimtelijke ontwikkelingsrichting voor de land- en tuinbouw in de acht gemeenten in de regio Noord-Limburg vastgelegd. De visie heeft betrekking op de afstemming van de beleidsprincipes, van de werkwijze ingeval van nieuwe initiatieven, van initiatieven met een bovenlokaal/regionaal effect, en over een uitvoeringsprogramma met lokale en regionale acties.

pdf Bijlagen (PDF, 910.51 KB)
 

Regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader

In het regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader worden diverse regionale opgaven in het landelijk gebied aangegeven, wordt gesteld dat het soms zaak is om ontwikkelingen met elkaar te verbinden en soms zaak is om ontwikkelingen te scheiden, en wordt daarbij een handreiking gegeven om het gesprek over de ruimtelijke kwaliteit te kunnen voeren om zo in het landelijk gebied de juiste ontwikkeling op de juiste plek te krijgen.

pdf Bijlagen (PDF, 1.94 MB)
 

Inzage

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie ter inzage in het klantencontactcentrum van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray. De papieren stukken kunt u alleen op afspraak inzien in het gemeentehuis. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u telefonisch contact opnemen met het klantcontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Venray, d.d. 31 oktober 2019