Beleidsregel, Notitie van uitgangspunten voor goede huisvesting van arbeidsmigranten, vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 18 december 2018 het huidige “Beleidskader huisvesting buitenlandse werknemers Noord-Limburg, d.d. 29 januari 2013” ingetrokken en de volgende beleidsregel vastgesteld:

 pdf Notitie van uitgangspunten voor goede huisvesting van arbeidsmigranten (PDF, 43.42 KB)

 

Het College van Burgemeester en Wethouders van Venray hecht grote waarde aan de goede huisvesting van arbeidsmigranten. Het beleid uit 2013 wordt nu ingetrokken, omdat het onvoldoende flexibiliteit biedt om locaties voor grootschalige ontwikkelingen op een goede manier te beoordelen. Dit beleid is derhalve door de gemeenteraad ingetrokken. Momenteel wordt nieuw (regionaal) beleid voorbereid. Op basis van de uitgangspunten in deze notitie kunnen we maatwerk leveren totdat definitief nieuw (regionaal) beleid is vastgesteld. In deze notitie worden uitgangspunten opgenomen voor de short-stay, dus voor de groep arbeidsmigranten die voor korte tijd in de gemeente Venray wil blijven. Bij de keuze voor de locaties spelen de omgeving en de beheersbaarheid een belangrijke rol. Bij voorkeur de kernrandzones of randen van bedrijventerreinen. Grootschalige initiatieven in woonwijken zijn niet wenselijk.

Het vaststellingsbesluit met bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na deze publicatie voor een ieder ter inzage in het klantencontactcentrum gemeentehuis, Raadhuisstraat 1 in Venray (digitaal en op papier). Gemeente Venray werkt op afspraak. Voor de inzage adviseren we u vooraf telefonisch een afspraak te maken. De stukken liggen voor u klaar op de gewenste datum en tijdstip. Er is dan ook iemand beschikbaar om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie kunt u telefonisch contact opnemen met het klantencontactcenter Venray via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Venray, d.d. 24 december 2018