Beleidsregel Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029, ontwerp

Burgemeester en Wethouders hebben op 2 december 2019 de volgende beleidsregel vastgesteld:
  • Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029

Voor het opstellen van de nieuwe nota bodembeheer en bodemkwaliteitskaart is aansluiting gezocht bij het werkgebied van de RUD Limburg Noord. Zo is er een gezamenlijke nota bodembeheer en bijbehorende bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassekaart voor alle 15 Noord- en Midden-Limburgse gemeenten tot stand gekomen. De vastgestelde kaart kan onder voorwaarden en in combinatie met een vooronderzoek gebruikt worden als milieu hygiënische verklaring (bewijsmiddel) bij grondverzet, ruimtelijke initiatieven, bouwplannen en saneringen.

Het ontwerp Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 ligt van 6 december 2019 tot en met 17 januari 2020 voor iedereen ter inzage. U kunt de stukken inzien via onderstaand document:

pdf Nota Bodembeheer Limburg Noord 2020-2029 (PDF, 18.04 MB)

 

Ook kunt u de papieren stukken inzien in het gemeentehuis. Dit kan alleen op afspraak. Voor meer informatie en om een afspraak te maken kunt u contact opnemen met het klantencontactcentrum via telefoonnummer (0478) 52 33 33.

Gedurende de inzagetermijn kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Venray, Postbus 500, 5800 AM Venray. Voor het geven van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het klantencontactcenter. Het is ook mogelijk om digitaal een zienswijze in te dienen. Meer informatie over het indienen van een zienswijze vindt u op de pagina zienswijze indienen.

Venray, d.d. 5 december 2019