Beleid duurzaamheid en energie

Wat doet de gemeente én wat kunt u zelf doen?

In 2013 heeft de gemeenteraad van Venray ingestemd met de Energiestrategie 2030 (Energie voor groene groei) die samen met de gemeenten Venlo en Beesel is opgesteld.

Uitvoeringsprogramma

In het kader van het Uitvoeringsprogramma Energie 2014 – 2017 hebben we de afgelopen jaren in totaal 28 projecten uitgevoerd. In het Uitvoeringsprogramma Energie 2018 – 2021 wordt de uitvoering van het Venrayse energiebeleid geëvalueerd, aangescherpt en geïntensiveerd en uitgebreid.

pdf Uitvoeringsprogramma Energie Venray 2018 - 2021 (PDF, 970.3 KB)

Bekijk de schematische weergave:

pdf schematische weergave van de energiestrategie 2030 (PDF, 1.62 MB)

Energiestrategie 2030

pdf Energiestrategie 2030 Beesel Venlo Venray (PDF, 1.16 MB)

Besparen en schoon produceren

Na een zorgvuldig voorbereidingstraject heeft Venray gekozen voor de ambitie ‘Energieneutraal met compensatiemaatregelen’ in 2030. Dit is vertaald naar de volgende, meer concrete doelstelling: 'In 2030 wil de gemeente Venray een besparing realiseren van 37,5% op het totale energiegebruik in de hele gemeente ten opzichte van 2013, waarbij een hoeveelheid van 45% van de resterende energiebehoefte in 2030 in Venray wordt geproduceerd met schone technieken zoals zon, biomassa en aardwarmte.'

Uitgangspunten grootschalige duurzame energieopwekking

Eind oktober 2017 heeft de gemeenteraad van Venray spelregels vastgesteld om initiatieven voor grootschalige energieopwekking, zoals zonnedaken en zonneweides, te kunnen toetsen. Er is daarbij gekeken naar ruimtelijke aspecten, acceptatie vanuit de omgeving, mogelijkheden voor participatie en economisch perspectief.

pdf Uitgangspunten grootschalige energieopwekking en participatie (PDF, 214.79 KB)