Belastingaanslag diftar op de deurmat

25 januari 2024
Algemeen

Binnen een paar dagen ontvangt u weer de aanslag voor de inzameling van uw afval (diftar) in 2023. U betaalt voor het aantal keren dat u uw afvalcontainer (restafval) heeft laten legen en voor de keren dat u afval bij het milieustation heeft gebracht.

Digitaal of in uw brievenbus

Heeft u zich vóór 12 januari 2024 aangemeld bij MijnOverheid.nl, dan vindt u de aanslag in uw digitale Berichtenbox. Heeft u dit niet gedaan, dan vindt u de aanslag op papier in uw brievenbus.

Automatische incasso 

Op de belastingaanslag staat of u betaalt via automatische incasso of niet. Wilt u alsnog automatische incasso? Dat kunt u gemakkelijk online regelen.

Vragen over de aanslag?

Lees op de achterkant van uw aanslag de informatie over de kwijtschelding, bezwaar maken, betalingsmogelijkheden enzovoorts. Op onze website vindt u nog meer informatie. Sommige zaken kunt u zelfs helemaal online regelen. 

Aanslag gemeentelijke heffingen 2024

De aanslag en WOZ-beschikking 2024 sturen we op 23 februari 2024 naar u toe. U krijgt bij een incasso dan 10 termijnen en zonder incasso 4 termijnen tijd om de aanslagen te betalen. Zie hiervoor het aanslagbiljet.

Inkomstenbelasting 2023

Voor de inkomstenbelasting 2023 heeft u de WOZ-waarde nodig van het vorig jaar. Deze waarde vindt u op de aanslag over het belastingjaar 2023.