Bekendmaking van voorkeursrecht op percelen Wanssum

De gemeente Venray maakt bekend dat burgemeester en wethouders op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten voorkeursrecht hebben gevestigd op bepaalde percelen of delen daarvan in Wanssum. Dit voorkeursrecht is gedurende 3 maanden geldig vanaf 1 december 2018

Het voorkeursrecht betekent dat de eigenaar of beperkt gerechtigde die een van de aangewezen percelen wil verkopen, deze grond eerst aan de gemeente Venray te koop moet aanbieden. De eigenaren en andere gerechtigden hebben hierover een aangetekende brief ontvangen. Lees de officiële bekendmaking met informatie over de inzage en bezwaartermijn.

pdf WVG Wanssum De Kooi (PDF, 103.77 KB) pdf B&W besluit (PDF, 43.52 KB) pdf Getekende lijst (PDF, 521.18 KB) pdf Raadsbesluit (PDF, 48.95 KB) pdf Raadsvoorstel (PDF, 89.27 KB) Bekendmaking van voorkeursrecht op percelen Wanssum