Begroting en jaarverslag

De financiën van de gemeente Venray zijn voortaan voor iedereen een open boek

Begroting

De complete begroting 2020 is online te raadplegen op de begrotingswebsite. In deze begroting staat bijvoorbeeld hoeveel de gemeente uitgeeft aan subsidies en hoeveel de afvalstoffenheffing aan inkomsten oplevert. 

De Voorjaarsnota 2020 is via onderstaande link te bekijken:

pdf Voorjaarsnota 2020 (PDF, 450.83 KB)

 

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2019 is te raadplegen op de jaarstukkenwebsite. Middels deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2019 en in het bijzonder over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en overige ontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2019.
 

pdf Jaarverslag en jaarrekening 2018 (PDF, 6.91 MB)

 

pdf Jaarverslag en jaarrekening 2019 (PDF, 11.41 MB)