Begroting en jaarverslag

De financiën van de gemeente Venray zijn voor iedereen inzichtelijk.

Begroting

De complete begroting van 2023 is te raadplegen op de begrotingswebsite. In deze begroting staat bijvoorbeeld hoeveel de gemeente uitgeeft aan subsidies en hoeveel de afvalstoffenheffing aan inkomsten oplevert. 

Bekijk de begroting online:

Ook eerdere begrotingen zijn online te bekijken:

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2022 zijn te raadplegen op de jaarstukkenwebsite. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2022 en in het bijzonder over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en overige ontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2022.

Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening 2022 online:

Ook eerdere jaarverslagen en jaarrekeningen zijn online te bekijken: