Begroting en jaarverslag

De financiën van de gemeente Venray zijn voor iedereen inzichtelijk.

Begroting

De complete begroting van 2024 is te raadplegen op de begrotingswebsiteexterne-link-icoon. In deze begroting staat bijvoorbeeld hoeveel de gemeente uitgeeft aan subsidies en hoeveel de afvalstoffenheffing aan inkomsten oplevert. 

Bekijk de begroting online:

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2023 zijn te raadplegen op de jaarstukkenwebsiteexterne-link-icoon. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2023 en in het bijzonder over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en overige ontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2023.

Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening 2023 online: