Begroting en jaarverslag

De financiën van de gemeente Venray zijn voortaan voor iedereen een open boek

Begroting

De complete begrotingen van 2021 en 2022 zijn online te raadplegen op de begrotingswebsites. In deze begroting staat bijvoorbeeld hoeveel de gemeente uitgeeft aan subsidies en hoeveel de afvalstoffenheffing aan inkomsten oplevert. 

Bekijk de begroting 2022Bekijk de begroting 2021

De Voorjaarsnota 2020 is via onderstaande link te bekijken:

pdf Voorjaarsnota 2020 (PDF, 450.83 KB)

 

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de jaarrekening van 2020 zijn te raadplegen op de jaarstukkenwebsite. Middels deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2020 en in het bijzonder over de uitvoering van de speerpunten uit het collegeprogramma en overige ontwikkelingen zoals opgenomen in de begroting 2020.
 

Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening 2020

Bekijk het jaarverslag en de jaarrekening in PDF:

pdf Jaarverslag en jaarrekening 2018 (PDF, 6.91 MB)

 

pdf Jaarverslag en jaarrekening 2019 (PDF, 11.41 MB)