Begraafplaats Boschhuizen

Iedereen is vrij in de keuze van een begraafplaats. Er is geen verplichting om in de eigen gemeente of woonplaats begraven te worden.

Algemene begraafplaats

Gemeente Venray heeft een algemene begraafplaats: Boschhuizen. Er zijn verschillende mogelijkheden voor begraving, as verstrooiing of plaatsing van urnen op de begraafplaats. Er is ook een Islamitisch gedeelte waar rekening wordt gehouden met de geloofsovertuigingen. Hier geldt geen eeuwigdurende grafrust.

Op begraafplaatsenonline.nlexterne-link-icoon vindt u meer informatie over de graven op Boschhuizen en de overledenen die hier begraven zijn.

Vak O

Vak O is het gedeelte van begraafplaats Boschhuizen waar in 1972 de graven van het kerkhof rond de Grote Kerk zijn overgebracht. Ruim 1.000 grafmonumenten zijn nu nog te zien. 

Begraving

De gemeente geeft graven voor kinderen en volwassenen uit. Een kindergraf is voor een overleden kind tot twaalf jaar. 

De graven worden voor een periode van twintig jaar uitgegeven. Ook op het Islamitische gedeelte. Na twintig jaar kiest u voor een verlenging van vijf of tien jaar of voor opheffing van het graf.

Mogelijkheden na crematie

De as blijft volgens de wet minimaal één maand bewaard in het crematorium. Daarna mag u de asbus meenemen en bijvoorbeeld:

  • Thuis bewaren.
  • De as op het algemene strooiveld van begraafplaats Boschhuizen verstrooien. De vergunning vraagt u bij de beheerder aan.
  • De as op het persoonlijke strooiveld van begraafplaats Boschhuizen verstrooien. U kunt voor twintig jaar een gedenkplaats met een steen of teken inrichten. Na twintig jaar kiest u voor verlenging van tien jaar of voor opheffing. Bij opheffing wordt de gedenkplaats weggehaald.
  • De as op een door de overledene of nabestaande(n) gewenste plek of terrein verstrooien. U heeft een bewijs van toestemming van de eigenaar van het terrein nodig.
  • De asbus in de urnenkelder bijzetten. Dit is een grafkelder op begraafplaats Boschhuizen met plek voor maximaal twee asbussen.
  • De asbus in een graf op de begraafplaats laten bijzetten.

Aanvragen en verlengen grafrechten

  • Wilt u grafrechten aanvragen? Neemt contact op met de beheerder van de begraafplaats. U vindt de contactgegevens onderaan deze pagina.
  • Wilt u het grafrecht verlengen? U krijgt tijdig bericht van de beheerder als de grafrechten verlopen en hoe u deze verlengt.
  • Bent u rechthebbende van een graf en wilt u deze rechten overdragen aan iemand anders? Dit kan alleen schriftelijk. Het formulier vraagt u bij de beheerder op. Vervolgens stuurt u het ingevulde formulier naar de beheerder terug.
  • Is de rechthebbende van een graf verhuisd of overleden? Neem contact op met de beheerder voor het doorgeven van de nieuwe adresgegevens of naam van de nieuwe rechthebbende.

Bijzondere begraafplaatsen

Naast de algemene begraafplaatsen zijn er ook begraafplaatsen die niet van de gemeente zijn. Dit noemen we bijzondere begraafplaatsen. Deze zijn van een stichting, kerk of particulier persoon. In Venray zijn meerdere bijzondere begraafplaatsen, onder andere bij diverse katholieke kerken. Neem contact op met de betreffende kerk voor meer informatie. Daarnaast is er in Venray natuurbegraafplaats Weversloexterne-link-icoon.

Kosten

Bij de beheerder van de begraafplaats vraagt u de verschillende kosten op.

Contact

De beheerder kan u helpen bij uw keuze van de laatste rustplaats van uw dierbare of van uzelf en is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.00 uur.  

Marc Cuijpers
Spurkterdijk 40
5807 EE Venray
Telefoon: 06 – 50 96 16 61
E-mail: begraafplaats@venray.nl