Beeldkwaliteitsplan voor laatste deel Brabander

Voor het laatste cluster van de Brabander is een apart beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Dit deel van de wijk vormt namelijk een schakel tussen de bestaande wijk en het aansluitende landschap.

'Cluster 4' van Aan den Heuvel is de laatste uitbreiding van de Brabander. Dit deel van de wijk ligt aan de rand van Venray, waar de invloed van het landschap voelbaar is. Er liggen nog oude boerderijen, landwegen, bestaande bomen en groenelementen en er is zicht op het open landschap. Dit deel van de wijk heeft hiermee andere kwaliteiten die de identiteit van de wijk bepalen, en dat is ook zichtbaar in het Stedenbouwkundig plan. De wijk heeft een mix van woningtypes; vrijstaande woningen, tweekappers en korte rijtjes.

Architectonische criteria

In het beeldkwaliteitsplan worden de algemene architectonische criteria beschreven. Deze spelen in op de bestaande bebouwing, die is geïnspireerd op de jaren dertig, en de invloed vanuit het landschap met zijn woonboerderijen. Beide worden vertaald in een meer eigentijdse en afwisselende vormgeving. Het beeldkwaliteitsplan versterkt de stedenbouwkundige visie door een differentiatie tussen het oostelijk en westelijk deel aan te brengen. Het westelijke deel heeft meer landschappelijke invloeden, er bestaat hier een grotere vrijheid in vorm, situering en materiaaltoepassingen. Daarnaast wordt er een 'toolbox' aangereikt voor terugkerende en herkenbare architectonisch elementen. Dit kunnen houtelementen zijn, de toepassing van kaders in de gevel, en/of een doorlopende dakrand. Ook worden er een aantal belangrijke stedenbouwkundige plekken uitgelicht en nader beschreven. Het groene karakter van de buurt wordt versterkt door het toepassen van groene erfafscheidingen naar het openbaar gebied.

Kwaliteit en duurzaamheid

Verder houdt het beeldkwaliteitsplan rekening met de hoge duurzaamheidseisen die in dit plangebied gelden. Installaties dienen te worden mee-ontworpen met de woning, passend bij het beeld. Zonnepanelen worden bijvoorbeeld onopvallend in de (zadel)daken geïntegreerd en zijn (indien zichtbaar) net als de daken zwart/antraciet. Bij platte daken worden wanden verhoogd om de panelen aan het beeld te onttrekken.

“Het beeldkwaliteitsplan biedt een goede basis voor de invulling van de bebouwing in dit laatste cluster”, zegt wethouder Martijn van der Putten (Stedelijke ontwikkeling). “We zetten in op een fijne woonomgeving met grote groenbeleving en een gezonde mix in woningtypen met hoge kwaliteit. Door te kiezen voor kwaliteit kiezen we vanzelfsprekend ook voor duurzaamheid en toekomstbestendigheid. Dit deel van de wijk wordt dan ook energieneutraal en gasloos gerealiseerd.”